PL obrońca
volume_up
{maskulinum}

1. allmänt

obrońca
volume_up
defender {substantiv}
Nie mówię, rzecz jasna, że Stany Zjednoczone są najgorszym obrońcą praw człowieka na świecie.
Of course, I am not saying the US is the worst human rights defender in the world.
Minister był obrońcą praw człowieka, wzywał bowiem do reformy nieludzkiej ustawy o bluźnierstwie.
By calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
Był on odważnym obrońcą praw człowieka i nieustraszonym aktywistą działającym na rzecz praw osób LGTB.
David Kato was a courageous human rights defender and fearless LGTB rights activist.
obrońca (även: adwokat, orędownik, głosiciel)
volume_up
advocate {substantiv}
Jako obrońca wolności, a zwłaszcza wolności wypowiedzi i pracy, mogę być tylko zachwycony wynikami.
As an advocate of freedom, particularly freedom of expression and of the press, I can only be delighted with the results.
obrońca
obrońca
volume_up
defense counsel {substantiv}
obrońca (även: ochroniarz, gwardia, obstawa, ochraniacz)
volume_up
guard {substantiv}
obrońca (även: opiekun, opiekunka, protektor, obrończyni)
volume_up
protector {substantiv}
Armia sąsiadującej z Somalią Etiopii mianował siebie ich wspólnym obrońcą.
The army of neighbouring Ethiopia has appointed itself their joint protector.
Kim więc jest Bóg, jeśli nie wielkim lalkarzem i nie obrońcą plemienia?
So who is God, if not the great puppet-master or the tribal protector?
Musimy przestać bać się idei uczynienia Europy obrońcą kobiet.
We must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.

2. sport

obrońca
volume_up
back {substantiv}
Daje to olbrzymią przewagę atakującemu, ponieważ obrońca nie wie przeciw komu walczy.
This gives a tremendous advantage to the attacker, because the defender doesn't know who to fight back against.
obrońca (även: obrona)
volume_up
defence {substantiv}
Unia Europejska jest obrońcą praw socjalnych pracowników, których poszanowanie jest niezbędnym warunkiem podejmowania negocjacji z państwami trzecimi.
The European Union has been a bastion of the defence of workers' social rights, respect for which is a sine qua non for negotiations with third countries.
obrońca
volume_up
defender (back) {substantiv}
obrońca
obrońca
volume_up
full-back {substantiv}
obrońca
volume_up
fullback {substantiv}

3. juridik

obrońca
obrońca (även: defensor)
volume_up
defensor {substantiv}
obrońca (även: defensor)
volume_up
defender {substantiv}
Nie mówię, rzecz jasna, że Stany Zjednoczone są najgorszym obrońcą praw człowieka na świecie.
Of course, I am not saying the US is the worst human rights defender in the world.
Minister był obrońcą praw człowieka, wzywał bowiem do reformy nieludzkiej ustawy o bluźnierstwie.
By calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
Był on odważnym obrońcą praw człowieka i nieustraszonym aktywistą działającym na rzecz praw osób LGTB.
David Kato was a courageous human rights defender and fearless LGTB rights activist.

Synonymer (polska) till "obrońca":

obrońca

Användningsexempel för "obrońca" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishUnia Europejska lubi przedstawiać się jako obrońca praw człowieka i ochrony środowiska.
The EU likes to portray itself as a force for human rights and environmental protection.
PolishBo obrońca ich możny; onci się podejmuje sprawy ich przeciwko tobie.
For their Redeemer is strong; He will plead their cause against thee.
PolishZdrowie i dobrobyt obywateli to priorytet, którego obecny Parlament musi być gwarantem i obrońcą.
The health and welfare of citizens is a priority that this Parliament must guarantee and safeguard.
PolishJest bardzo dobrym obrońcą praw obywatelskich i cieszę się, że będzie nadal sprawował ten urząd.
He has been a very good champion of citizens' rights, and I am pleased he will continue in this role.
PolishDziękuję pani, że była pani tak żarliwym obrońcą Galileo w Komisji Transportu i Turystyki.
Mrs Jensen, thank you for being such an ardent supporter of Galileo on the Committee on Transport and Tourism.
PolishNie jestem jakimś szczególnym obrońcą tej organizacji.
I hold no particular brief for this organisation.
PolishJest to obrońca praw człowieka, który przez te wszystkie lata nigdy nie stracił entuzjazmu, ani motywacji do działania.
A human rights activist who has never lost his enthusiasm, his motivation, for the cause in all these years.
PolishW ONZ to UE jest obrońcą.
In the United Nations, it is the EU that takes up the cudgels.
PolishKiedy projekt sprawozdania był pierwotnie przedstawiany przez pana Florenza, jego pierwszy apel dotyczył tego, abyśmy pamiętali, że człowiek jest obrońcą stworzenia.
When the draft report was first presented by Mr Florenz to the committee, its first call to action was that we bear in mind that we humans are protectors of creation.