"modyfikować" - Engelsk översättning

PL

"modyfikować" på engelska

volume_up
modyfikować {imperf. vb}

PL modyfikować
volume_up
[modyfikuję|modyfikowałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

Poza tym firma Google nie może modyfikować zamówień w imieniu sprzedawcy.
In addition, Google cannot modify orders on the seller's behalf.
Może również modyfikować lub nasilać działanie innych leków.
May modify or increase the effect of other medicines.
Może on modyfikować lub nasilać działanie innych leków.
It may modify or increase the effects of other medicines.
Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.
During your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.
Lekarz może modyfikować dawkę leku w przypadku zaburzenia czynności nerek.
Your doctor may adjust your dose if you have kidney problems.
Jeśli odpowiedź biochemiczna jest zadowalająca, dawkę należy modyfikować jedynie w przypadku zwiększenia masy ciała.
If the biochemical response is satisfactory, the dose should be adjusted only according to body weight gain.
modyfikować (även: dopasować, zmodyfikować, naginać)
volume_up
to trim [trimmed|trimmed] {vb} (opinion)

2. "poglądy"

Användningsexempel för "modyfikować" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishMożecie modyfikować komórki waszych ciał, a co z komórkami waszego potomstwa?
You can change the cells in your body, but what if you could change the cells in your offspring?
Polish. ~~~ Dźwięki można ułożyć w sekwencję i dowolnie ją modyfikować.
And you can inject these sounds into a sequence that you can assemble into the pattern that you want.
PolishCięcia można modyfikować by przyjrzeć się różnym częściom ciała.
Maybe I can cut there, see the brain, and I can change my cut.
PolishNależy monitorować stężenia karbamazepiny, a jej dawkę należy modyfikować do uzyskania właściwej odpowiedzi.
Carbamazepine concentrations should be monitored and its dose should be titrated for adequate response.
PolishPrzesłanych recenzji nie można modyfikować.
Review your order by entering your order number in the box below.
PolishObecnie obszary usługowe można modyfikować tylko na koncie online. ~~~ Zbiorcze przesyłanie danych tego nie umożliwia.
Currently, service areas can only be modified via your online account and not via bulk uploads.
PolishGdy obiekty są zgrupowane, możesz modyfikować wszystkie obiekty z danej grupy tak, jakby stanowiły jeden obiekt.
When objects are grouped, you can manipulate all of the objects in the group as if they were a single object.
PolishJeśli odpowiedź biochemiczna jest zadowalająca, dawkę należy modyfikować jedynie w przypadku zwiększenia masy ciała.
If the biochemical response is satisfactory, the dose should be adjusted only according to body weight gain.
PolishMożecie też modyfikować rytm...no nieźle Michael.
And you can change the rhythm -- good, Michael.
PolishI zaczniemy głęboko modyfikować nasze zdrowie i inteligencję, w miarę zbliżania się do tej technologii.
And we will begin to actually deeply influence our health and our intelligence, as we get closer and closer to this technology.
PolishW razie potrzeby dawki produktu Ceplene i IL- 2 należy modyfikować w zależności od tolerancji leczenia przez poszczególnych pacjentów.
Doses of Ceplene and IL-2 should be modified as necessary based on individual patient tolerance to treatment.
PolishZ założenia można modyfikować geny.
You could change the genes in principle.
PolishNależy indywidualnie analizować wskaźniki farmakokinetyczne w regularnych odstępach czasu i w razie potrzeby, odpowiednio modyfikować dawkowanie.
Pharmacokinetics have to be assessed regularly in each patient and posology has to be adjusted accordingly.
PolishA potem modyfikować poziomy.
PolishEurosystem może modyfikować minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń, które muszą dostarczyć banki, by pożyczyć od niego pieniądze.
The Eurosystem can decide to adapt the minimum requirements for collateral that banks have to provide when they borrow money from the Eurosystem.
PolishU chorych otrzymujących jednocześnie Pegasys i teofilinę należy monitorować stężenie teofiliny w surowicy krwi i odpowiednio modyfikować jej dawkę.
Serum concentrations of theophylline should be monitored and appropriate dose adjustments of theophylline made for patients taking theophylline and Pegasys concomitantly.
PolishU pacjentów przyjmujących Cholestagel, którzy rozpoczynają leczenie cyklosporyną, należy w typowy sposób monitorować stężenie cyklosporyny we krwi i modyfikować jej dawkowanie.
Patients starting on ciclosporin already taking Cholestagel should have their ciclosporin blood concentrations monitored as normal and their dose adjusted as normal.
PolishChciałbym jeszcze raz podkreślić, że dotyczy to tylko producentów, którzy zaczęli modyfikować swoje systemy chowu, a poprawka dotyczy spełnienia pewnych jasno zdefiniowanych warunków
I want to emphasise once again that it only concerns those producers who have started modifying their rearing systems, and the amendment refers to compliance with certain clearly defined conditions.