"manipulowanie" - Engelsk översättning

PL

"manipulowanie" på engelska

volume_up
manipulować {imperf. vb}

PL manipulowanie
volume_up
{neutrum}

manipulowanie (även: manewr, kierowanie, sterowanie, manewrowanie)
volume_up
maneuvering {substantiv} [USA]
manipulowanie (även: manewr, kierowanie, sterowanie, manewrowanie)
volume_up
manoeuvring {substantiv} [GBR]

Användningsexempel för "manipulowanie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo nie będzie działać, ponieważ nauka nie pozwoli na manipulowanie sobą.
This will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
PolishTendencyjność i manipulowanie procesem oraz oskarżoną stanowiły parodię jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości.
The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
PolishMusimy jednak także spróbować powstrzymać dalszą radykalizację wspólnot muzułmańskich i manipulowanie nimi przez ekstremistów.
However, we must also try to prevent Muslim communities from being radicalised and manipulated by extremists.
PolishJednakże manipulowanie tą sytuacją nie powiodło się Kaddafiemu w jego własnym kraju, czego dowodzi fakt, że to właśnie w Benghazi rozpoczęła się rewolucja.
However, Gaddafi's manipulation of this situation failed in his own country, which is proven by the fact that Benghazi was actually now where the revolution started.
PolishKolejnym powodem jest to, że próba zmniejszenia cen poprzez manipulowanie podatkiem VAT prowadzi do bardzo wysokich kursów realnych, podczas gdy Bank Centralny stara się je obniżać.
Another reason is that trying to reduce prices by playing around with VAT leads to very high real rates at a time when the Central Bank is trying to lower them.
PolishCzas ograniczyć manipulowanie cenami sprzedaży, "przekleństwo surowców naturalnych”, oraz rozszerzyć podstawę opodatkowania, zachęcając do większej koordynacji wśród podatników.
It is time to reduce the manipulation of trading prices, the 'curse of natural resources', and expand the tax base, encouraging greater coordination among taxpayers.