"mądrość" - Engelsk översättning

PL

"mądrość" på engelska

EN

PL mądrość
volume_up
{femininum}

mądrość
volume_up
wisdom {substantiv}
Wydaje się, że straciliśmy mądrość, mądrość rdzennych mieszkańców.
We seem to have lost wisdom, the wisdom of the indigenous people.
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.
The wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.

Synonymer (polska) till "mądrość":

mądrość

Användningsexempel för "mądrość" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishOto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.
Make me to hear joy and gladness, That the bones which thou hast broken may rejoice.
PolishUsta moje będą opowiadały mądrość, a myśl serca mego roztropność.
I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.
PolishŻe głupi wywyższani bywają w godności wielkiej, a bogaci w mądrość nisko siadają;
folly is set in great dignity, and the rich sit in a low place.
PolishW powiedzeniu tym zawarta jest mądrość przypominająca o tym, że najbardziej efektywne jest nauczanie dzieci.
It wisely reminds us that teaching children is the best investment of all.
PolishW odniesieniu do współczesnej Europy stara mądrość ludowa, zgodnie z którą „siła tkwi w jedności”, nic nie traci na swoim znaczeniu.
The old saying ‘unity is strength’ is as relevant as ever to today’s Europeans.
PolishIzali zginęła rada od roztropnych, a wniwecz się obróciła mądrość ich?
PolishByście wy raczej milczeli, a poczytanoby wam to za mądrość!
Oh that ye would altogether hold your peace!
PolishZakon Pański jest doskonały, nawracający duszę; świadectwo Pańskie wierne, dawające mądrość nieumiejętnemu.
The precepts of Jehovah are right, rejoicing the heart: The commandment of Jehovah is pure, enlightening the eyes.
PolishMądrość człowieka oświeca oblicze jego, a hardość twarzy jego odmienia.
PolishCzas pokazać mądrość i ambicję.
It is a time to be smart and ambitious.
PolishW Wielkiej Brytanii stosujemy prostą mądrość: nikt nie jest ponad prawem - nawet królowa, monarchini Anglii, nie jest ponad prawem.
In Britain, there is a simple philosophy: no man is above the law; not even the Queen, the monarch of England, is above the law.
PolishLudzie, którzy mają nie tylko pięniądze, ale również mądrość i zrozumienie, osiągają następny etap i jedzą z liści bananowca.
And the guys that have not only means, but a certain amount of knowledge and understanding, go to the next step, and they eat off a banana leaf.
PolishTo nasze korzenie w glebie naszych narodów dadzą nam mądrość, odpowiedzialność, zrozumienie i siłę, aby stawić czoło obecnym wyzwaniom.
It is our roots in the soil of our nations that will give us the intelligence, responsiveness, sense and strength to meet today's challenges.
Polishizaliś nie słyszał, że Bóg wieczny Pan, który stworzył granice ziemi, nie ustanie, ani się spracuje, i że nie może być dościgniona mądrość jego?
PolishPrzyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc, a mówią: Oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników; i usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich!
The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners!
PolishAle teatry – bez względu na realizowany program – cenią sobie tę skromną mądrość, która zawsze potrafi dostosować się do tworzywa dramaturgicznego, aktorów i scen.
But the theatres themselves – irrespective of their programmes – appreciate this modest cleverness that knows how to constantly readapt itself to texts, actors and places.