"krzywa" - Engelsk översättning

PL

"krzywa" på engelska

EN

PL krzywa
volume_up
{femininum}

krzywa (även: łuk, wygięcie, krzywka, zaokrąglenie)
volume_up
curve {substantiv}
Krzywa to krzywa, płaszczyzna to płaszczyzna, nie można ich łączyć.
A curve's a curve, a plane's a plane, and the two won't mix.
Krzywa przedstawiająca stężenie leku w surowicy może być opisana równaniem dwuwykładniczym.
The serum concentration curve can be described by a biexponential equation.
Wchłanianie jest całkowite, co wynika ze średnich wartości pola pod krzywą (AUC).
Absorption is complete based on mean area under the curve (AUC) values.

Synonymer (polska) till "krzywa":

krzywa
Polish

Användningsexempel för "krzywa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishInhibitory tych enzymów mogą zatem zwiększać pole pod krzywą (AUC) daryfenacyny.
Therefore, inhibitors of these enzymes may increase darifenacin exposure.
PolishPo podaniu produktu dożylnie obserwowano różnicę w zakresie pola pod krzywą od 0 do uk
Following intravenous administration, an approximate 25 % difference between du
PolishPorównałem wówczas krzywą corocznego spadku poziomu budżetu do opadającego liścia.
At the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
PolishPreparat posiada także płaską krzywą zależności odpowiedzi od dawki, tzn.
Lansoprazole has a wide therapeutic window regarding its clinical efficacy and safety.
PolishPole pod krzywą (AUC) olanzapiny zwiększało się średnio o odpowiednio 52 % i o 108 %.
The mean increase in olanzapine AUC was 52 % and 108 % respectively.
PolishNajwiększy problem pojawił się 25 lat temu: kiedy krzywa skoczyła z 25% do 97%.
And the biggest problem came in the last 25 years: it went from 25 percent up to that 97 percent.
PolishPole pod krzywą (AUC) zwiększało się średnio o odpowiednio 52 % i 108 %.
The mean increase in olanzapine AUC was 52 % and 108 % respectively.
PolishPole pod krzywą (AUC) dla dorypenemu było o 15 % większe u kobiet niż u mężczyzn.
Doripenem AUC was 15% higher in females compared to males.
PolishRaloksyfen nie wpływa na wartość pola pod krzywą (AUC) digoksyny w stanie równowagi.
Raloxifene does not affect the steady-state AUC of digoxin.
Polish. / dobę kowite pole pod krzywą
Reproductive toxicity Olanzapine had no teratogenic effects.
PolishU dzieci w wieku między 2 a 5 lat, pole pod krzywą AUC jest mniejsze niż u dorosłych (patrz punkt 5. 2).
In children aged between 2 and 5 years, exposure is lower than in adults (see section 5.2).
PolishU ośmiorga dzieci w wieku od 2 do 14 lat wartości pola pod krzywą AUC (0- 12h) wynosiły od 5, 4 do 18, 8 ng h/ ml.
In 8 paediatric patients aged 2-14 years, AUC (0-12h) ranged from 5.4 to 18.8 ng h/ml.
PolishNiewielkie zmniejszenie pola pod krzywą (AUC) nie powinno powodować zmniejszenia skuteczności terapeutycznej.
The small reduction in AUC is not expected to cause a reduction in the therapeutic efficacy.
PolishPo podaniu dawki 400 mg raz na dobę, Cmax wynosiło około 9µg/ ml, a pole pod krzywą AUC wynosiło około 31µg h/ ml.
Following 400 mg once daily dosing, Cmax was about 9µg/ ml and AUC was about 31µg h/ ml.
PolishU osób słabo metabolizujących pole pod krzywą (AUC) daryfenacyny zwiększyło się w przybliżeniu dziesięciokrotnie.
In subjects who are poor metabolisers, darifenacin exposure increased approximately 10-fold.
PolishWpływ pokarmu Stopień wchłaniania nateglinidu (pole pod krzywą AUC) podanego po posiłku nie ulega zmianie.
Food effect When given post-prandially, the extent of nateglinide absorption (AUC) remains unaffected.
PolishTak więc pokazałem, że ten zestaw fraktali także jest krzywą wypełniającą powierzchnię.
Well, I was very sorry to point out that the pure man's mind has, in fact, seen at long last what had been seen for a long time.
PolishDystrybucja Po podaniu dożylnym krzywa zmniejszania się stężenia mykafunginy w surowicy ma charakter dwufazowy.
Distribution Following intravenous administration concentrations of micafungin show a biexponential decline.
PolishU osób z klirensem kreatyniny < 20 ml/ min stwierdzano zwiększenie pola pod krzywą stężenia zonisamidu w osoczu o 35 %.
The plasma AUC of zonisamide was increased by 35 % in subjects with creatinine clearance < 20 ml/ min.
PolishHydroksymetabolit został wykryty w osoczu w małych stężeniach (poniżej 10 % pola pod krzywą (AUC) dla walsartanu).
A hydroxy metabolite has been identified in plasma at low concentrations (less than 10 % of the valsartan AUC).