"krzyczeć" - Engelsk översättning

PL

"krzyczeć" på engelska

volume_up
krzyczeć {imperf. vb}

PL krzyczeć
volume_up
[krzyczę|krzyczałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

Dokądże do ciebie przed gwałtem krzyczeć będę, a nie wybawisz?
I cry out unto thee of violence, and thou wilt not save.
I don`t know whether to cry or scream.
Manuelo, abym przestał krzyczeć, dwie kolejne pigułki nie zabiją mnie.
Manuela, for crying out loud, two more pills are not going to kill me
I don`t know whether to cry or scream.
Czuję się jak bohater opowiadania Harlana Ellisona, zatytułowanego 'Nie mam ust, a muszę krzyczeć'.
I feel like the hero of that Harlan Ellison story titled "I Have No Mouth and I Must Scream."
Kiedy o tym mówię ludzie na mnie krzyczą, mówią: "Co ci tak zależy?
When I say this stuff, people scream at me, and they say, "What do you care?
Możemy jedynie krzyczeć z wściekłości przeciwko tej formie okrucieństwa, tej formie bestialstwa.
We can merely shout in rage against this form of brutality, this form of inhumanity.
Analogicznie nie można bezkarnie krzyczeć "pali się” w kinie.
Equally you cannot with impunity shout 'fire' in a cinema.
Proszę przestać krzyczeć przez chwilę, to będziemy postępować zgodnie z Regulaminem.
Ladies and gentlemen, please stop shouting for a moment, and we are going to apply the Rules of Procedure.
Don't yell about it.
Nie w sensie, o którym większość ludzi zaraz myśli: czy twoi rodzice krzyczeli na ciebie, bili cię itp.
And not tough in the sense that most people think of, where your parents yell at you or hit you or whatever.
Zaczął na mnie krzyczeć, więc powiedziałem do tłumaczki, "Dobra, powiedz mu, żeby się uspokoił. ~~~ Co on krzyczy?".
And he started yelling at me, and I said to the translator, "OK, tell him to calm down, what is he saying?"
Ludzie w salach operowych krzyczeli do siebie jedli, pili i krzyczeli do wykonawców zupełnie jak w CBGB's.
People in the audience in these opera houses, when they were built, they used to yell out to one another.

2. "na kogoś"

krzyczeć (även: wrzasnąć, wrzeszczeć, krzyknąć)
volume_up
to holler {vb} (at sb)
Podczas pierwszego mojego występu publiczność złożona z nastolatków krzyczała z zadowolenia i kiedy zeszłam ze sceny, cała drżałam.
The first time that I performed, the audience of teenagers hooted and hollered their sympathy, and when I came off the stage I was shaking.

Användningsexempel för "krzyczeć" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishProponuję, abyście państwo wszyscy posłuchali, co mam do powiedzenia, zanim zaczniecie krzyczeć.
I suggest that you all listen to what I have to say before you start your shouting.
PolishManuelo, abym przestał krzyczeć, dwie kolejne pigułki nie zabiją mnie.
Manuela, for crying out loud, two more pills are not going to kill me
PolishNa twój sygnał, wyjdą na ulicę...... zaczną krzyczeć.
At your signal, they go in the street...... start a screaming match.
PolishProszę przestać krzyczeć przez chwilę, to będziemy postępować zgodnie z Regulaminem.
Ladies and gentlemen, please stop shouting for a moment, and we are going to apply the Rules of Procedure.
PolishZaczął na mnie krzyczeć, więc powiedziałem do tłumaczki, "Dobra, powiedz mu, żeby się uspokoił. ~~~ Co on krzyczy?".
And he started yelling at me, and I said to the translator, "OK, tell him to calm down, what is he saying?"
PolishZamiast krzyczeć z radości nad taką kreaturą, ten Parlament zrobiłby lepiej, gdyby poruszył tego rodzaju kwestie w swojej rezolucji.
Rather than shouting for joy about such a creature, this Parliament would do better to include such matters in its resolution.
PolishJedyne o czym myślałem to by podbiec do drzwi i waląc w nie krzyczeć: "Ej, słuchajcie chyba tego do końca nie przemyślałem.
All I could think about was running back up to the door, banging on the door, and saying, "Look guys, I haven't quite thought this through."
PolishNajpewniejszą metodą, żeby dziecko dostawało coraz głośniejszych napadów złości jest zwrócić na nie uwagę wtedy, kiedy zaczyna krzyczeć.
The surest way to make your child throw increasingly louder tantrums is by giving him attention the first time he throws a fit.
PolishNie wolno tu krzyczeć.
PolishGdy się zapalą, uczynię im ucztę, i tak ich upoję, że krzyczeć i snem wiecznym zasnąć muszą, tak, aby nie ocucili, mówi Pan.
When they are heated, I will make their feast, and I will make them drunken, that they may rejoice, and sleep a perpetual sleep, and not wake, saith Jehovah.
PolishBiorą te małe dzieci, każą im biegać po tych poligonach, aż nauczą je krzyczeć "Tak jest, sir", i tego jak rzucać granatami, jak dbać o broń i ją konserwować."
And they take these little kids and they run them through these things till they teach them how to say, "Sir, yes, sir," and things like grenade toss and weapons care and maintenance.