"konwencje" - Engelsk översättning

PL

"konwencje" på engelska

volume_up
konwencje {fem. plur.}

PL konwencje
volume_up
{femininum pluralis}

konwencje (även: konwenanse, kongresy, zjazdy)
Odzwierciedleniem tego przekonania są Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.
The ILO's conventions are an example of this approach.
Ustawa łamie konwencje międzynarodowe przyjęte przez Litwę.
The Act violates international conventions ratified by Lithuania.
Wszelkie konwencje wspomniane w sprawozdaniu są istotne.
All the conventions mentioned in the report are relevant.

Synonymer (polska) till "konwencja":

konwencja

Användningsexempel för "konwencje" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishKonwencję z Prüm wprowadzono siłą do prawa europejskiego bez prawidłowego demokratycznego nadzoru.
The Prüm Treaty was forced into European law without proper democratic scrutiny.
PolishKonwencje podatkowe różnią się znacznie między sobą i nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji.
The tax treaties vary considerably and do not address all eventualities.
PolishPo raz trzeci powtarzam, że prawdą jest, iż konwencję ratyfikowało zaledwie 13 państw członkowskich.
Indeed, I repeat for the third time that it is true that only 13 Member States have ratified.
PolishWreszcie, nadbrzeżne państwa arktyczne wyraźnie preferują konwencję UNCLOS jako podstawę prawną.
Finally, let me say that the Arctic coastal states have a clear preference for the UNCLOS as a basis.
PolishRosja stosuje tę konwencję od jakiegoś już czasu również w przypadku działających obecnie elektrowni jądrowych.
It has also been doing so for some time in relation to existing nuclear power stations.
PolishOczywiście wszystkie państwa członkowskie podpisały tę konwencję, ale nie wszystkie podpisały związany z nią protokół.
Yes, all Member States have signed, but they have not all signed the protocol.
PolishParlament powinien zatwierdzić konwencję w ramach swoich nowych uprawnień, nadanych mu traktatem z Lizbony.
Parliament should give its approval under the new powers granted to it by the Treaty of Lisbon.
PolishJeśli się nie mylę, powiedział pan 13 - z moich danych wynika, że konwencję ratyfikowało 16 państw członkowskich.
I think you said 13 - my figure is that 16 Member States have ratified.
PolishWracając do kwestii stylu życia, program ekologiczny wpisuje się w tą konwencję.
Again, coming back to that thing about the lifestyle, and in a way, the ecological agenda is very much at one with the spirit.
PolishUzupełnia ona również konwencję z Prüm, ponieważ ten przewiduje współpracę wyłącznie w przypadku naturalnych klęsk żywiołowych lub poważnych wypadków.
This initiative also complements Prüm, since that Treaty provides for cooperation only in the event of natural disasters or serious accidents.
PolishW związku z tym, prawnie nałożone ograniczenia nie mogą wykraczać poza ramy dozwolone przez europejską Konwencję praw człowieka i podstawowych wolności w treści artykułu 5:
Consequently, the limitations which may legitimately be imposed on them may not exceed those permitted by the ECHR, in the wording of Article 5:
PolishSłyszałam, jak pani minister mówiła o konwencji CITES jako skutecznym narzędziu i jak Komisja nazwała tę konwencję odpowiednim instrumentem.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I have heard the Minister describe CITES as an effective instrument and the Commission describe it as an appropriate instrument.