"kompromitować" - Engelsk översättning

PL

"kompromitować" på engelska

PL kompromitować
volume_up
[kompromituję|kompromitowałbym] {imperfekt verb}

kompromitować (även: skompromitować)
volume_up
to compromise [compromised|compromised] {vb} (person, organization)
To decyzja polityczna, która kompromituje mój kraj i szkodzi obywatelom.
It is a political decision which compromises my country and is detrimental to Polish citizens.
Uważam, że warto by było wyjaśnić, kto jest autorem tej kompromitującej polityki wschodniej.
I think it would be worth finding out who the author of this compromising Eastern policy is.
Kompromitowanie instytucji państwowych nie jest sposobem na wyrażanie swoich przekonań czy niezadowolenia.
Compromising state institutions is not the answer for expressing one's convictions or discontent.
kompromitować
Obydwa jego sprawozdania były na żenującym poziomie, co kompromituje go jako prawnika.
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
W Europie pojawiają się najwyżej przepisy lub projekty kompromitujące wolny świat.
In Europe, at most we only have provisions or draft laws which discredit the free world.
Nie mówiąc już o kłamstwach wysokich przedstawicieli prezydencji w sprawie Traktatu z Lizbony - kłamstwach, które kompromitują procesy demokratyczne, które zachodzą w Unii Europejskiej.
Not to mention the lies told about the Treaty of Lisbon by the highest representatives of the Presidency - lies with which you are discrediting the democratic processes of the European Union.