PL komórka
volume_up
{femininum}

1. allmänt

komórka (även: izba, cela)
volume_up
cell {substantiv}
Komórka skóry jest bezużyteczna bez komórki serca, mięśni, mózgu itd.
Your skin cell is really useless without a heart cell, muscle cell, a brain cell and so on.
Potrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.
It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
Komórka tchawicy zna swoje funkcje i nie trzeba jej niczego uczyć.
A windpipe cell already knows it's a windpipe cell.
komórka (även: izba, komora, pokój, komnata)
volume_up
chamber {substantiv}
Na szerokości ogrodzenia onej sieni ku wschodowi przed piętrem i przed budowaniem były komórki.
In the thickness of the wall of the court toward the east, before the separate place, and before the building, there were chambers.
A komórki najwyższe były ciaśniejsze, przeto, że ganki były szersze niż one, niżeli spodnie i średnie budowania.
Now the upper chambers were shorter; for the galleries took away from these, more than from the lower and the middlemost, in the building.
Powoduje ona wydzielanie płynów przez komórki ścian jelit do światła, czyli przestrzeni wewnątrz, które potem wypływają jedyną możliwą drogą, czyli tylnymi drzwiami.
It causes fluid to flow from the cells that line our intestine into the lumen, the internal chamber of our intestine, and then that fluid goes the only way it can, which is out the other end.
komórka (även: schowek, kącik, przegródka, skrytka)
volume_up
cubby-hole {substantiv} [vard.]
komórka
volume_up
loculus {substantiv}

2. vardagligt

komórka
volume_up
cell {substantiv} (a cellular telephone)
Komórka skóry jest bezużyteczna bez komórki serca, mięśni, mózgu itd.
Your skin cell is really useless without a heart cell, muscle cell, a brain cell and so on.
Potrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.
It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
Komórka tchawicy zna swoje funkcje i nie trzeba jej niczego uczyć.
A windpipe cell already knows it's a windpipe cell.
komórka (även: telefon komórkowy)
volume_up
cell phone {substantiv}
I możemy zaobserwować zmieniające świat wartości w czymś tak skromnym jak telefon komórkowy.
And we can see world-changing values in something as humble as a cell phone.
Oh, that's a cell phone.
That's not a cell phone.
komórka (även: telefon komórkowy)
volume_up
cellphone {substantiv}
Mogę spokojnie korzystać z komórki, używając tylko dwóch przycisków i trzech opcji.
Now, it is possible that I use only two buttons on the cellphone, only three options on the cellphone.
Telefon domowy, telefon w pracy, komórkę i telefon na jachcie. ~~~ Tak sie zachowuje tłum przede mną.
Your home phone, your work phone, your cellphone, your yacht phone (this is the EG crowd).
Wyobraźcie sobie sztuczną inteligencję, jak ta w chmurze, dostępną dla każdego, kto ma komórkę.
s like this on the cloud available to every person with a cellphone.
komórka
volume_up
cellular {substantiv} [USA]
Dodatkowo interferony mogą różnić się pod względem miejsca syntezy w komórce.
They can also differ with respect to their cellular sites of synthesis.
Na zmiany w wątrobie wskazywał obrzęk komórek z ogniskowym zwyrodnieniem.
Hepatic changes indicated cellular swelling with focal degeneration.
Został rozwinięty, żeby lepiej pokazać strukturę komórkową.
It's then blown up through rapid prototyping to reveal the cellular structure.
komórka (även: telefon komórkowy)
volume_up
cellular phone {substantiv}
komórka (även: telefon komórkowy)
komórka (även: telefon komórkowy)
volume_up
mobile {substantiv}
Natychmiastowe zwolnienie kierowców autobusów w Nowym Jorku, jeśli zostaną zauważeni z komórką w ręku.
Immediate dismissal to bus drivers in New York, if seen with a mobile phone in a hand.
Powyższe zasady i procesy odnoszą się również do odwiedzin z komórek.
Note that the policies & processes outlined above also apply to mobile visits.
Jeśli zastąpisz ciąg [value] napisem komórka, będzie on widoczny w Twoich danych, gdy reklama zostanie kliknięta przez użytkownika telefonu komórkowego.
If you change [value] to mobile, you'll see the text mobile in your data if someone clicks your ad from a mobile device.
komórka (även: telefon komórkowy)
volume_up
mobile phone {substantiv}
Natychmiastowe zwolnienie kierowców autobusów w Nowym Jorku, jeśli zostaną zauważeni z komórką w ręku.
Immediate dismissal to bus drivers in New York, if seen with a mobile phone in a hand.
A telefon komórkowy, jak się okazało, jest wspaniałym narzędziem poprawiającym samopoczucie.
And a mobile phone, it turns out, is a great recovery tool.
Czy widzicie ten telefon komórkowy, czy widzicie te komputery?
Can you see this mobile phone, can you see these computers?
komórka (även: telefon komórkowy)
Wiele nowości, które odmieniły oblicze świata - jak na przykład telefon komórkowy - pojawiło się na naszym kontynencie.
In fact, many innovations that have changed the world were launched on our continent, such as the mobile telephone.

Användningsexempel för "komórka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishWystarczy pojedyncza komórka. ~~~ Weźmy na przykład komórki rozrusznikowe serca.
Like, take, for instance, your pacemaker cells in your heart right now.
PolishW wyniku zachowania szkieletu komórka nie jest w stanie dzielić się i ostatecznie umiera.
With the skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually die.
PolishJak systemy biologiczne: mózg, komórka, rozwijający się embrion.
There are many biological systems like that -- brains, cells, developing embryos.
PolishIstoty żywe są na początku ogólną komórką, by później stać się bardziej wyspecjalizowane.
And same things happens with say, a hammer, which is general at first and becomes more specific.
PolishKomórka widoczna u góry wystrzeliwuje blisko środka pudełka, w którym znajduje się szczur.
So the one on the top likes to fire sort of midway between the walls of the box that their rat's in.
PolishJedno jest jednak pewne: taka komórka musi powstać. Na mocy art.
One thing is clear, however: such an office must exist.
PolishW Zimbabwe, pierwsze wybory pod Robertem Mugabe: Można było przesłać zdjęcia sytuacji w komisjach wyborczych komórką.
(Laughter) Then you have in Zimbabwe the first election under Robert Mugabe a year ago.
PolishW tym kontekście uważam za nieistotne, która komórka będzie koordynować kontrole i zbierać ich wyniki.
In this context, I consider it irrelevant which office deals with bringing together checks and results.
PolishWierzę, że materia daje życie życie to pojedyncza komórka, komórki stają się sznurami sznury łańcuchami, łańcuchy siecią.
I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.
PolishAle to tylko jedna komórka.
PolishCelem leczenia preparatem GONAL- f jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa.
The object of GONAL-f therapy is to develop a single mature Graafian follicle from which the ovum will be liberated after the administration of hCG.