"dział" - Engelsk översättning

PL

"dział" på engelska

PL dział
volume_up
{maskulinum}

volume_up
division {substantiv}
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Drenthe, dział 18, Królestwo Niderlandów (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Drenthe Division 18/Netherlands (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Limburg, dział 18, Królestwo Niderlandów (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Limburg Division 18/Netherlands (
Wersję drukowaną raportu udostępnia bezpłatnie Dział Prasy i Informacji EBC (patrz adres poniżej).
Printed copies are also available free of charge from the ECB’s Press and Information Division at the address given below.
dział (även: teren, powierzchnia, zakres, dziedzina)
volume_up
area {substantiv}
Działo się to w okolicy zwanej Wallawatta - głównym rejonie mieszkalnym Colombo.
This was in an area called Wellawatta, a prime residential area in Colombo.
Następny ogromny problem dotyczy działu 4 (EU jako partner globalny).
Another huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).
Jest to obszar, w którym nasze departamenty czasem popełniają błędy. Działo się tak i w przeszłości.
This is an area in which our departments have sometimes made errors, including in the past.
dział (även: oddział, odnoga, konar, dziedzina)
volume_up
branch {substantiv}
W tym odniesieniu, jestem przekonany, że doskonała współpraca między dwoma działami organu budżetowego, przy cennym wsparciu Komisji, wróży uzyskanie pozytywnych wyników.
In this respect, I am convinced that the excellent cooperation between the two branches of the budgetary authority, with the valuable assistance of the Commission, augurs a positive outcome.
Sytuacja jest krytyczna w sektorze produkcji wieprzowiny, gdzie pasza stanowi 60 % kosztów produkcji, ale wzrastające koszty mogą stopniowo zagrozić wszystkim działom produkcji hodowlanej w UE.
The situation is critical in the area of pork production, where feed accounts for 60% of production costs, but rising costs may gradually threaten all branches of livestock production in the EU.
dział (även: oddział, wydział, departament)
volume_up
dept {substantiv} [förk.] (department)

Synonymer (polska) till "dział":

dział

Användningsexempel för "dział" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Filmy
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > Videos
PolishNależy ubolewać nad tym, że dział 4 pozostaje systematycznie niedofinansowywany.
It is still to be deplored that heading 4 is systematically underfunded.
PolishRzadkie dział niepożdane: wystę ce u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:  powię
Rare side effects: affect 1 to 10 users in 10,000  Male or female breast enlargement.
PolishTenci jest dział człowieka niepobożnego od Boga, to dziedzictwo naznaczone mu od Boga.
This is the portion of a wicked man from God, And the heritage appointed unto him by God.
PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Dla studentów
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > For students
PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Gra €CONOMIA
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > €conomia game
PolishCzas najwyższy, aby ten głos braterstwa zagłuszył huk dział i mowę nienawiści.
It is high time for this voice of brotherhood to overcome the sounds of cannons and calls of hatred.
PolishWiem, że niezwykle trudno jest znaleźć dział reklamacji linii lotniczych.
I know, for example, that it is extremely difficult to find an airline's complaints department.
PolishTedy Pan Judę weźmie w osiadłość za dział swój w ziemi świętej, i obierze zaś Jeruzalem.
And Jehovah shall inherit Judah as his portion in the holy land, and shall yet choose Jerusalem.
PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Prezentacja FAKTY
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > FACTS slides
PolishOK, nasz dział prawny przygotował ostrzeżenie. ~~~ Oto i ono.
Nathan Myhrvold: Okay, so our legal department prepared a disclaimer, and here it is.
PolishDział 1 dotyczy także finansowania systemu pozycjonowania Galileo.
Heading 1a also relates to funding for the Galileo navigation system.
Polishpunkt 4. 4), np. jeś spodziewane jest dział antagonistyczne.
However there was no significant difference during the maintenance phase.
Polishwystą wymioty, niepokój lub którekolwiek z dział niepożdanych wymienionych w punkcie pić ań ą
You may experience vomiting, restlessness, or any of the side effects as described in section 4.
Polishwystę powania tych dział niepożdanych nie byłbadane i pozostają 5. 1).
Renal and/ or hepatic impairment A lower starting dose (5 mg) should be considered for such patients.
Polishdział niepożdane zgł o odpowiednio 63 % i 52 % pacjentów.
The daily dosage is administered in equally divided doses 3 times a day.
PolishMam nadzieję, że dział techniczny sprawdzi, dlaczego moje urządzenie do głosowania czasem się zacina.
I hope that the technical department will look into why my voting machine sometimes jammed.
PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Gra €CONOMIA > 
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > €conomia game > 
PolishPotencjalne dział pramipeksolu na funkcje rozrodcze zostałzbadane u szczurów i królików.
The potential effects of pramipexole on reproductive function have been investigated in rats and rabbits.
PolishW 2007 r. nasz dział pomocy humanitarnej zapewnił pomoc humanitarną na sumę 18 milionów EUR.
In 2007 our Humanitarian Aid Department managed to provide EUR 18 million in humanitarian assistance.