"zake" - Engelsk översättning

NL

"zake" på engelska

volume_up
zake {substantiv}

NL zake
volume_up
{substantiv}

1. "ter …"

zake
volume_up
business {substantiv} (down to …)
Mijnheer de Voorzitter, de concurrentie, beter het concurrentievermogen, nog beter het reusachtige handelspotentieel van de telecommunicatie liggen aan de basis van hetgeen ter zake is goedgekeurd.
Mr President, competition, or rather competitiveness, or better still, the huge business potential in telecommunications lie at the bottom of what has been agreed in the sector.

Användningsexempel för "zake" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDe Commissie heeft ter zake suggesties ontvangen en er zijn hoorzittingen gehouden.
The Commission has received submissions on the case and hearings have been held.
DutchWij zullen het Parlement dan van ons standpunt ter zake op de hoogte brengen.
It is to be presented soon, and we shall then report to the House on our position.
DutchMijn vraag aan u, voorzitter Juncker, is of u ter zake initiatieven gaat nemen?
My question to you, Mr Juncker, is whether you are going to take any action on this.
DutchTe veel informatie, vooral als die niet ter zake doet, is contraproduktief.
Too much information, especially irrelevant information, is counter-productive.
DutchHeeft de Raad hierover van gedachten gewisseld en overweegt hij maatregelen ter zake?
Has the Council discussed this matter and does it intend to do anything about it?
DutchWij zijn soms sceptisch over de inspanningen van de Europese Unie ter zake.
We are sometimes sceptical about the European Union's efforts in this respect.
DutchIs de Commissie van plan daarop te reageren of ter zake een standpunt in te nemen?
Does the Commission intend to respond to this letter or take a stance on this matter?
DutchWel moeten wij de Albanese regering aanspreken op haar manier van optreden ter zake.
But we do have to call on the Albanian government to act properly in this situation.
DutchIk zou ten eerste willen vaststellen dat wij ter zake bijzonder laat werden geraadpleegd.
First I wish to point out that we were consulted on this matter extremely late.
DutchHun werk is van onschatbare waarde, maar ook wij dragen ter zake verantwoordelijkheid.
Their work is invaluable, but we too have a responsibility in this context.
DutchDe voorstellen ter zake kunnen ook in het Europees Parlement op brede steun rekenen.
The broad support for these proposals in the House is also worth noting.
DutchWij herinneren aan de wensen die het Parlement ter zake in 1996 heeft geuit.
Let me remind you of the hopes expressed in this connection by Parliament in March 1996.
DutchEr vinden ter zake ook bilaterale contacten met de Chinese autoriteiten plaats.
Bilateral contacts with the Chinese authorities have also been established on this subject.
DutchIk vraag dat de commissaris ons het standpunt van de Commissie ter zake verduidelijkt.
I would like the Commissioner to clarify the position of the Commission on this point.
DutchDe vorige Commissie en ook mijn Commissie hebben ter zake een aantal voorstellen gedaan.
Both the previous Commission and the current Commission have made proposals on this.
DutchVoor mijn part doet de kwestie van de subsidiariteit of de bevoegdheid hier niet ter zake.
I do not think the question of subsidiarity or competence arises here at all.
DutchDesondanks zijn de besluiten van de Raad ter zake objectief gesproken teleurstellend.
In spite of that, the Council decisions in this field are disappointing.
DutchTot dusver hebben wij ter zake echter geen concrete voorstellen ontvangen.
However, we have not yet received any concrete proposals to this effect.
DutchIk verwijs ter zake naar het uitstekende verslag van onze collega Kirkhope.
I would like to draw your attention to the excellent report by Mr Kirkhope on the subject.
DutchU is een expert ter zake die zich van dichtbij met deze aangelegenheden bezighoudt.
After all, we have in you an expert who is in any case closely concerned with these matters.