"te wijten aan" - Engelsk översättning

NL

"te wijten aan" på engelska

volume_up
te wijten aan {vb} [exempel]

NL te wijten aan
volume_up
{adverb}

te wijten aan
volume_up
due to {adj.}
De samenwerkingsproblemen zijn echter niet alleen te wijten aan Rusland.
The problems in terms of cooperation are not, however, only due to Russia.
Dat is te wijten aan lacunes in de Verdragen, en misschien ook aan ons Parlement zelf.
This is due to the omissions in the Treaty, and also perhaps to Parliament itself.
Dit was voor een groot deel te wijten aan de samenstelling van de Commissie mensenrechten.
This was in significant part due to the composition of the Human Rights Commission.
te wijten aan (även: door)
volume_up
through {prep.}
Het is niet te wijten aan het gebrek aan goede wil van de kleine lidstaten dat Groot-Brittannië geen deel uitmaakt van de eurozone of Schengen!
It is not through any lack of will on the part of the small States that the United Kingdom has not signed up to the euro or to the Schengen area!
Er is niet over alle kanten van de zaak nagedacht en dat is te wijten aan de eigenzinnige Commissie en de tandeloze Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën.
The matter has not been thought through from all sides thanks to a bullheaded Commission and a toothless Ecofin.
Deze is te wijten aan enerzijds de belastingfaciliteiten ten gevolge van de belastingconcurrentie tussen de lidstaten, via met name de vennootschapbelasting, en anderzijds de zwakke groei.
This is being done within the context of fiscal harmony between Member States, especially through corporation tax, and within the context of weak growth.
te wijten aan

Liknande översättningar för "te wijten aan" på engelska

te adverb
te preposition
wijten verb
aan adverb
aan preposition
adverb
English

Användningsexempel för "te wijten aan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er verschillende meetmethodes zijn.
It is often the way that there are different measurements of this kind of thing.
DutchMisschien is dit te wijten aan een zekere lafheid omdat er geen politieke eenmaking is.
Maybe the lack of political unification is to blame for this degree of cowardice.
DutchDat is eerder te wijten aan de instellingen dan aan de mannen en vrouwen die daar werken.
Europe's institutions are more at issue here than the men and women who run them.
DutchDat Seattle een mislukking is geworden, was grotendeels te wijten aan het gebrek daaraan.
The reason why Seattle was a failure was, in the main, related to preparation.
DutchZo lijkt het echter niet altijd te zijn en dit is te wijten aan een ingesleten gewoonte.
But because of inveterate habit, it does not always appear to be like this.
DutchDeze strengheid is volgens mij voor een deel te wijten aan een misverstand.
To some extent, I feel, this harshness is based on a misunderstanding.
DutchHet onvermogen is niet te wijten aan de rapporteur, maar aan het hele systeem.
That is not the fault of the rapporteur, but of the whole system.
DutchDeze moeilijkheden zijn trouwens niet te wijten aan een gebrek aan politieke wil.
These difficulties are not simply a question of political will.
DutchDeze vertragingen zijn vooral te wijten aan tekortschietende communautaire bijdragen.
The main reason for this has been the inadequacy of Community aid.
DutchHet spijt mij dat het allemaal wat ingewikkeld is maar dit is te wijten aan de veranderde situatie.
I am sorry if it is a bit complicated but it is because of the changing situation.
DutchDat is te wijten aan het kader van onze werkzaamheden en ik betreur dat ten zeerste.
This is a great pity, since our work needs such a perspective.
DutchDe uitstoot van broeikasgassen is vooral te wijten aan het wegvervoer.
Greenhouse gas emissions are mainly attributable to road transport.
DutchDit is te wijten aan een aantal dwingende omstandigheden.
This increasing prevalent basic attitude is dictated by financial considerations.
DutchDe vertragingen zijn te wijten aan de lange procedures in de Commissie.
On the contrary, these management committees are a quality check.
DutchDeze wantoestanden zijn voor een groot deel te wijten aan de crisis in Azië.
The Asian crisis has had an enormous impact on these abuses.
DutchDat was te wijten aan de omvang en het zeer technische karakter van het onderwerp.
This has to do with the fact that the subject is itself both extensive and technically very complicated.
DutchResistentie tegen antibiotica is echter niet alleen te wijten aan het gebruik ervan in de vleesproductie.
Resistance to antibiotics is not solely linked to their use in meat production.
DutchDit is wellicht te wijten aan een economische, maar ook aan een geografische kwetsbaarheid.
This is no doubt related to the region's economic vulnerability, but also to geographical factors.
DutchDeze vervuiling is te wijten aan het systeem van de goedkope vlaggen.
The system of flags of convenience is behind this pollution.
DutchZoals zojuist reeds werd gezegd, is een op de vier faillissementen te wijten aan betalingsachterstanden.
As was stressed a short while ago, one in four bankruptcies is caused by late payments.