NL punt
volume_up
{de}

1. allmänt

punt (även: top, spits, wissel, kern)
volume_up
point {substantiv}
Het eerste punt is het institutionele kader en het tweede punt de financiën.
The first point is the institutional framework and the second point is the financing framework.
Punt 159 is bijvoorbeeld totaal verkeerd en punt 33 is misleidend.
For example point 159 is completely wrong and point 33 misleading.
Het tweede punt was preventie en dat was voor het Parlement een belangrijk punt.
The second point concerned prevention, which this House saw as important.
punt (även: puntje, stip, spikkel, vlekje)
volume_up
dot {substantiv}
Het punt is zichtbaar wanneer een cel een elektrische impuls afvuurt.
The dot is visible whenever a cell fires an electrical impulse.
In deze simulatie stelt elk zwart punt een zenuwcel voor.
In this simulation, each black dot is one nerve cell.
Ik noem het alleen omdat de kleine blauwe punt de sensor is.
I just put it up because that little blue dot is the sensor.
punt (även: toppunt, top, spits, kroon)
volume_up
summit {substantiv}
- Mijnheer de Voorzitter, op één punt heeft deze Voorjaarstop ons weer hoop gegeven.
   – Mr President, in one respect this Spring Summit has given us renewed hope.
Ik sta op het punt te vertrekken naar Moskou, waar morgenavond de top begint.
I am indeed leaving for Moscow, where the Summit is due to start tomorrow evening.
Het tweede punt waarover ik mij zorgen maak, is de Voorjaarstop.
The second subject that concerns me is the Spring Summit.
punt (även: top, spits, fooi, einde)
volume_up
tip {substantiv}
It was on the tip of everyone's tongue.
Maar op het punt waar ik nu bezig ben met ontleden, zitten er heel fijne vertakkingen die niet echt te zien zijn.
But in fact, at the tip of that where I'm dissecting now, there's actually very fine arborizations that can't really be seen.
Maar wat mij eigenlijk meer interesseert is het feit dat op de punt van elke controller een infraroodcamera van relatief hoge kwaliteit zit.
But what actually interests me a lot more is the fact that in the tip of each controller is a relatively high-performing infrared camera.
punt (även: toppunt, top, spits, piek)
volume_up
peak {substantiv}
punt (även: torenspits)
volume_up
spire {substantiv}

2. "van een schoen"

punt (även: neus)
volume_up
toe {substantiv}
Het punt is echter, zoals een oude grap zegt: ' Als je alle economen over de hele wereld in een lange rij opstelt, kom je nooit tot een conclusie.?
But the fact is that, as the old joke says, 'if you line up all the economists around the world head to toe, you may never reach a conclusion '.

3. språkvetenskap: "interpunctie"

punt
volume_up
period {substantiv} (punctuation)
Het tweede punt betreft toestemming na afloop van een bepaalde termijn.
Secondly, authorization once a specified period of time has elapsed.
Als je een punt doormidden snijdt, heb je ongeveer de grootte van dit hele ding.
So say if you cut a period stop in half, a full stop, that's about the size of the whole thing.
We moeten starten met onze kinderen te leren over voedsel, in scholen, punt.
We've got to start teaching our kids about food in schools, period.

Användningsexempel för "punt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDat wil echter niet zeggen dat het Parlement op dit punt van mening is veranderd.
This does not, however, mean that Parliament has changed its opinion about this.
DutchIk denk dat dit punt morgen in de plenaire vergadering aan bod zal kunnen komen.
I believe we will have the opportunity to discuss this during tomorrow's sitting.
DutchEen bijzonder punt bij de hulpverlening is de bescherming van de hulpverleners.
A special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
DutchDat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
DutchDerde punt: het gebruik van persoonlijke gegevens verkregen uit genoomonderzoek.
Thirdly, there is the issue of the use of personal data linked to genome analysis.
DutchDit is voor mij het enige belangrijke punt in het debat over de Bene?-decreten.
This is the only aspect of the debate about the Bene? decrees which interests me.
DutchHet tweede punt waar we als Parlement nog een hoop aan moeten doen is informatica.
The second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
DutchDit brengt mij op het gevoeligste en moeilijkste punt, dat van de financiering.
I now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
DutchIk juich het toe dat de Raadsvoorzitter hier een groot punt van heeft gemaakt.
I am glad that the President-in-Office of the Council has made this a key issue.
DutchDus, Voorzitter, ik vind op dat punt dat we die verplichting niet moeten volgen.
I do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
DutchOp dat punt kunnen Tony Benn en onze Commissaris samen een groot verschil maken.
This is where Mr Benn and our Commissioner, together, could make a big difference.
DutchVaak wordt zelfs voorgesteld om aan dit punt de hoogste prioriteit toe te kennen.
There are many, in fact, who say that this matter should be given top priority.
DutchEen ander punt van twijfel over de juiste besteding is van een heel andere orde.
Another area of doubt concerning correct spending is of a wholly different nature.
DutchDaarmee wordt voorlopig een punt gezet achter een tamelijk ongelukkig avontuur.
It brings to a temporary conclusion an adventure which has been somewhat unhappy.
DutchIk vind dat de Vietnamese regering op dit punt nu maar eens een gebaar moet maken.
In my view, it is time the Vietnamese Government made a gesture in this respect.
DutchOok op dit punt is de gehanteerde aanpak niet de goede, en er zijn alternatieven.
The approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
DutchOp het punt van Gemeenschapsoctrooien staat de strijd tussen de systemen centraal.
It is competing systems that are crucial when it comes to the Community patent.
DutchIk wil de rapporteur danken voor de aanvaarding van onze amendementen op dit punt.
I would like to thank the rapporteur for accepting our amendments in this regard.
DutchDe Commissie moet op dit punt met krachtige maatregelen en aanbevelingen komen.
We need strong action and strong recommendations from the Commission in this area.
DutchOp dat laatste punt moeten wij een veel actievere, belangrijkere rol gaan spelen.
This is where we have to be much more involved and play a more important role.