"overeind" - Engelsk översättning

NL

"overeind" på engelska

NL overeind
volume_up
{adverb}

overeind (även: direct, rechtstreeks, rechtop)
overeind (även: direct, rechtop)

Användningsexempel för "overeind" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchHet argument voor een sterke zuid-zuid-dimensie binnen de ronde blijft dus overeind.
So the case for a strong South-South dimension of the round remains convincing.
DutchDat betekent dat het moeilijker wordt om de milieuregels overeind te houden.
That means that it is becoming more difficult to uphold environmental rules.
DutchNiettemin zal het beginsel dat hij trachtte overeind te houden, gehandhaafd blijven.
Nevertheless, the principle that he would seek to sustain will be sustained.
DutchDe dialoog is de enige oplossing, anders blijft het land niet overeind.
Well then, it cannot do without dialogue or the country will fall to pieces.
DutchEen zeilboot die breder, maar niet dieper wordt, zal nauwelijks overeind blijven.
A ship that gets wider, but not deeper, can hardly keep up straight.
DutchDit Akkoord is tot stand gekomen om het afbrokkelende bouwwerk van de EU overeind te houden.
This agreement is designed to keep the whole crumbling edifice of the EU in place.
DutchGezorgd moet worden dat de onpartijdigheid van de Commissie voortdurend overeind blijft.
It is the continuing impartiality of the Commission, as such, which must be guaranteed.
DutchDat moet bij de verkiezingen van juni minimaal overeind blijven.
That figure should, as a minimum, be retained at the forthcoming election in June.
DutchEn als je een leider bent, dan hebben die mensen jou overeind nodig.
And if you're a leader, the people who count on you need you on your feet.
DutchIk hoop dat het evenwicht dat het Parlement gevonden heeft, overeind blijft.
I hope that the balance achieved by Parliament can be preserved.
DutchJa, overeind moet het element van vrije keuze en eigen verantwoordelijkheid blijven.
Needless to say, the element of freedom of choice and personal responsibility should be retained.
DutchIn 1991 moesten wij 760 miljard Ierse pond lenen om de overheidsdiensten overeind te houden.
In 1991 we had to borrow IEP760 million to keep public services going.
DutchTezelfdertijd heb ik getracht het recht van passagiers op informatie krachtig overeind te houden.
At the same time, I very much tried to retain the right of passengers to information.
DutchHet voorstel is: de algemene structuur, het huis van het Verdrag, overeind te houden.
The proposal amounts to keeping the general structure, the foundation of the Convention, upright.
DutchIk zeg heel nadrukkelijk dat voor De Groenen geldt dat wij de amendementen zeker overeind zullen houden.
I would state very clearly that we will certainly be retaining their amendments.
DutchIk ben dan ook blij dat deze mogelijkheid in de resolutie die nu voorligt nog overeind wordt gehouden.
I am therefore pleased that this option is still open in the resolution before us.
DutchMaar als je een leider bent, dan zullen de mensen waar je op gerekend hebt je overeind helpen.
But if you're a leader, the people you've counted on will help you up.
DutchDe dominostenen vallen niet meer, 't bolwerk blijft overeind.
The dominoes will fall no more,..... and the ramparts will remain upright.
DutchIn het verslag-Bullman wordt ernaar gestreefd dit beleid van synthese en compromissen overeind te houden.
The Bullmann report is aimed at retaining a policy of synthesis and compromise.
DutchWant iedereen weet toch dat het regime van Djibouti door Frankrijk overeind wordt gehouden.
Everyone knows that this regime is being kept going, only with difficulty, by the French State.