"opgaan" - Engelsk översättning

NL

"opgaan" på engelska

NL opgaan
volume_up
[ging op|opgegaan] {verb}

opgaan (även: oplopen, wassen, stijgen, rijzen)
Op die manier moet het idee om Europa dichter bij de burger te brengen wel in rook opgaan.
This makes the idea of bringing the citizen closer to Europe go up in smoke.
Velen hebben het werk van generaties letterlijk in rook zien opgaan op de brandstapels, die nog steeds branden.
Many have seen generations of work literally go up in smoke on the funeral pyres, which are still burning.
Ik vrees dat er nog heel wat sjekkies gedraaid zullen worden voordat deze subsidies, die nu gewoon in rook opgaan, afgebouwd zullen worden tot niveau nul.
I feel that many more roll-ups will be made before these subsidies, which now simply go up in smoke, are reduced to zero.
Mij dunkt dat als deze vernieuwing voor dat verdrag kan opgaan, het zaak is haar ook ten behoeve van dit verdrag te gebruiken.
It seems to me that if the innovation is valid for that convention, it would be a good thing to make use of it for this one too.
opgaan (även: wassen, stijgen, rijzen, opstaan)
Ik stel dan vast dat in Europa de overheidstekorten en het aantal werklozen sinds 1975 gelijk opgaan.
I note that since 1975, public deficits and the number of persons out of work have risen alongside one another in Europe.
opgaan (även: begaan, bestijgen)

Användningsexempel för "opgaan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchAls we die weg opgaan, dan krijg je natuurlijk nooit een eind aan dit soort problemen.
If we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
DutchJuist daar hebben we duidelijke beslissingen nodig zodat we zien welke kant we opgaan.
That is where we need clear-cut decisions so that we can see where we are going.
DutchHet is aan onze commissie om het werk voort te zetten en dan kan twee kanten opgaan.
It is up to our committee to continue the work, and that can go two ways.
DutchHoe kunnen wij aan die tweevoudige ontsporing een einde maken en de juiste weg opgaan?
How can we prevent this dual process of drift, and return to the straight and narrow?
DutchHet doen opgaan van de WEU in de EU is voor de nabije toekomst niet haalbaar.
The integration of the WEU into the EU is not a realistic proposition in the near future.
DutchDe crisis doet illusies in rook opgaan en plaatst ons oog in oog met de werkelijkheid.
The crisis is dispelling our illusions and bringing us face to face with reality again.
Dutch- een antinationaal Europa dat onze naties in één bureaucratische superstaat wil laten opgaan.
- an antinational Europe, dissolving our nations into a bureaucratic superstate.
DutchHet heeft in de automobielsector gewerkt, waarom zou het dan niet opgaan voor de scheepsbouw?
We did this for the automobile industry; why not do the same for shipbuilding?
DutchWe moeten de kant opgaan dat we de toestand van het milieu verbeteren.
We need to adopt an approach that aims to promote the improvement of the environment.
DutchAls voorzitter van de delegatie wil ik opmerken dat er andere stemmen opgaan in Iran.
Let me say, in my capacity as chair of the delegation, that there is another voice in Iran.
DutchMen probeert daar niet al te veel bedrijven tegelijkertijd in elkaar te laten opgaan.
They have not tried to force too many companies together at one time.
DutchDaarom moet Europa snel de weg van de arbeidstijdverkorting opgaan.
This is why Europe must rapidly move towards a reduction in the working week.
DutchAls soortgelijke zaken niet gelijk opgaan, worden er totaal geen zoden aan de dijk gezet.
If we fail to adopt a two-pronged approach, nothing will be of any use.
DutchWie met dat oogmerk doodt, zal iedere hoop in rook zien opgaan.
Those who kill in the belief that this approach will work must lose all hope.
DutchAls de EU verder wil vervreemden van de bevolking, dan moet ze die weg maar opgaan.
If the EU wishes to alienate itself from the public even more, then it should go down this route.
DutchDat is mijns inziens een grove vergissing, omdat we zo precies de verkeerde kant opgaan.
I believe that that would be a terrible mistake and moves in completely the wrong direction.
DutchIk denk dat dit de kant is die de communautaire begroting de komende jaren moet opgaan.
I believe that this is the direction that the Community budget should take over the coming years.
DutchIs hij blij dat we wat dit betreft de goede kant opgaan?
Is he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
DutchEens dat China Hong Kong in handen krijgt zal die vlieger niet opgaan."
When China gets its hands on Hong Kong, that won't be the case."
DutchIk wilde ze laten opgaan in het spel en ik wilde ze leren hoe het is om via hun lichamen te leren.
I wanted to have them be immersed and learn the feeling of learning through their bodies.