NL openhartig
volume_up
{adjektiv}

openhartig (även: eerlijk, oprecht, onjuist, niet passend)
volume_up
candid {adj.}
He was being much too candid.
Ik wil zo openhartig en uitvoerig mogelijk reageren op de opmerkingen die hier zijn gemaakt, want het gaat over belangrijke vraagstukken.
I want to make a candid and as full as possible response to what has been said because these are important issues.
openhartig (även: recht, direct, rechtstreeks, live)
volume_up
direct {adj.}
openhartig
openhartig (även: oprecht, recht door zee)
Mijnheer de Voorzitter, ik hoopte commissaris Bolkestein te kunnen complimenteren met een normaal openhartig antwoord, maar zijn antwoord was verre van duidelijk.
Mr President, I was hoping to be able to congratulate Commissioner Bolkestein on a normally forthright reply, but I listened to that reply and I wonder what I have heard.
openhartig (även: onbevangen)
volume_up
frank {adj.}
Mijns inziens is het verslag-Oostlander zeer evenwichtig en openhartig.
I feel that the Oostlander report is very well-balanced and frank.
Er is openhartig gedebatteerd over de situatie in Tsjetsjenië.
There was a frank debate on the situation in Chechnya.
U bent erg openhartig geweest, dus zal ik dat ook zijn.
Colleagues here have been very frank, so I will be frank in return.
openhartig (även: hartelijk, gastvrij, herbergzaam)
openhartig (även: open)
volume_up
open {adj.}
We moeten volkomen openhartig zijn over alle moeilijke besluiten die we moeten nemen.
We have to be absolutely open about any tough decisions we have to make.
Wij moeten eerlijk en openhartig ideeën uitwisselen.
It should be an open and frank exchange of ideas.
President Poetin zelf is zeer openhartig geweest.
President Putin himself has been very open.
openhartig
openhartig
openhartig (även: mondig)
Mag ik een lid van het Parlement feliciteren met zo'n openhartig pleidooi voor zijn regio?
I congratulate a Member of Parliament for being so outspoken on behalf of his region.
Het afgelopen jaar heeft het Parlement bijzonder actief en openhartig deelgenomen aan dit debat.
Over the last year, Parliament has been an extremely active and outspoken participant in this debate.
openhartig (även: zuiver, helder, klaar, duidelijk)
volume_up
plain {adj.}
openhartig
openhartig
openhartig (även: belangrijk, recht voor de raap)
openhartig

Användningsexempel för "openhartig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchIk dank u, mijnheer de president, dat u ons zo krachtig, overtuigend en openhartig hebt toegesproken.
My firm conviction is that united Europeans could be more than a match for these trials.
DutchIk wil proberen zo openhartig mogelijk antwoord te geven op de zeven vragen die de heer Brok heeft opgeworpen.
I will try to deal as directly as possible with the seven questions raised by Mr Brok.
DutchIk wil de parlementsleden openhartig antwoorden.
I should like to answer honourable Members very frankly.
DutchWanneer wij echter van mening verschillen, bijvoorbeeld over de doodstraf, brengen wij onze argumenten naar voren en bespreken we onze verschillen openhartig.
But where we disagree, for example on the death penalty, we put our case and discuss our differences frankly.
DutchGeachte afgevaardigden, ik ben gewoon mij zeer frank en vrij uit te drukken en neemt u het mij niet kwalijk als ik misschien te openhartig ben geweest.
Ladies and gentlemen, I am not someone who minces words and I would ask you to forgive what is perhaps an excess of frankness.
DutchIk wil ook de Commissie gelukwensen met het feit dat wij nu beschikken over een prima, openhartig verslag over onze huidige situatie.
I would also like to congratulate the Commission on the sound and straightforward account that we now have of the situation we find ourselves in.