"koers zetten" - Engelsk översättning

NL

"koers zetten" på engelska

EN

NL koers zetten
volume_up
{verb}

koers zetten (även: aanvoeren, leiden, geleiden, rondleiden)

Liknande översättningar för "koers zetten" på engelska

koers substantiv
zetten verb

Användningsexempel för "koers zetten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchOm die ijsberg te omzeilen, mijnheer Alexander, moet u koers zetten in de richting van het verslag-Böge.
To avoid this iceberg, Mr Alexander, you have to sail in the direction of the Böge report.
DutchIk zou u dan ook willen vragen om dit beleid van een vaste hand en een bedachtzame koers voort te zetten.
Your policy is characterised by calmness and a steady hand, and all I ask of you is that you keep it that way.
DutchIk ben blij met deze voorstellen en met de koers die we nu zetten in de richting van liberalisering van de spoorwegsector.
I welcome these proposals and the developments towards the liberalisation of the rail sector.
DutchHet nieuwe Witboek voor jongerenbeleid dient de koers uit te zetten voor een nieuw soort Europese samenwerking op jongerengebied.
The new White Paper on youth policy is meant to point the way towards a new kind of European cooperation in the youth sphere.
DutchDe Raad, de ministers van de lidstaten, heeft de kans laten lopen om een koers uit te zetten en te horen wat zijn bevolking wil.
The Ministers of the Member States, assembled in Council, have missed their chance to set a course and also to hear what their peoples want.
DutchWillen de partijen echt uitvoeren waartoe zij zich in Dayton hebben verbonden of geven zij er de voorkeur aan koers te zetten naar een nieuwe ramp?
Do the parties sincerely want to implement the commitments that they made at Dayton or do they want to rush into a new disaster?
DutchDe Russen zeiden dat het belangrijk was om met Hamas te praten, om Hamas op de juiste koers te kunnen zetten nog voordat de nieuwe regering gevormd was.
The Russians said it was important to talk with Hamas in order to get it into the right line even before the government was formed.
DutchDit is het moment om een nieuwe koers uit te zetten en de routekaart af te stoffen, nieuw leven in te blazen en geschikt te maken voor de eenentwintigste eeuw.
Now is the time to chart the new way forward and to dust down the roadmap, invigorate it and make it new for the 21st century.
DutchSamen maken we van het zevende kaderprogramma een programma dat de groei en de werkgelegenheid gaat aandrijven en ons op de juiste koers gaat zetten naar een duurzaam en gezond Europa.
Together, we are making the Seventh Framework Programme a programme for boosting growth and jobs, for promoting a sustainable and healthy Europe.
DutchDe regering van Pakistan moet dringend verzocht worden om koers te zetten naar een democratie en de Europese Unie moet de ontwikkelingen in Pakistan kritisch blijven volgen.
The government of Pakistan must be urged to work in a democratic direction, and the EU must continue to keep a close and critical eye on developments in Pakistan.