"in gebreke is" - Engelsk översättning

NL

"in gebreke is" på engelska

Se exempelmeningar för "in gebreke is" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "in gebreke is" på engelska

in adjektiv
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebrek substantiv
is verb
English
zijn substantiv
English
zijn verb
zijn pronomen

Användningsexempel för "in gebreke is" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchWe moeten geen overeenkomsten hernieuwen als de derde partij met betrekking tot haar deel van de afspraak in gebreke is gebleven.
We should not be seen to be renewing agreements where the third party has not fulfilled their side of the bargain.
DutchIk wil de Commissie er ook niet opnieuw van beschuldigen dat zij bij de onderhandelingen in gebreke is gebleven of dat zij Marokko niet snel genoeg onder druk heeft gezet.
Nor do I want to blame the Commission again for its lack of success in the negotiations or for the delay in beginning to put pressure on Morocco.
DutchIk ben dan ook verontwaardigd over berichten dat de Commissie Gibraltar tot op zekere hoogte verantwoordelijk zou willen stellen, omdat men daar in gebreke is gebleven het schip te inspecteren.
That is why I am dismayed by the reports that the Commissioner is suggesting Gibraltar was in some way responsible because it failed to inspect the ship.
DutchIk ben ook blij met het antwoord dat hij gegeven heeft, namelijk dat Spanje in gebreke is gesteld door de Europese Commissie voor het niet correct naleven van de richtlijn voor overheidsbestedingen.
I am also pleased with the reply he has given, namely that the Commission has declared Spain to be in default by reason of inadequate compliance with the directive on government spending.

Lär dig andra ord

Dutch
  • in gebreke is

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.