"iemand van de" - Engelsk översättning

NL

"iemand van de" på engelska

Se exempelmeningar för "iemand van de" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "iemand van de" på engelska

iemand substantiv
iemand adjektiv
English
iemand preposition
English
iemand pronomen
van adverb
English
van preposition
de artikel
English

Användningsexempel för "iemand van de" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchEn ik vond iemand van de New York Times. ~~~ En ik zette hem klem, en ik pitchte.
And I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
DutchDus nee, plots had ik er geen bezwaar meer tegen om iemand van de lijst te gooien.
So no, suddenly I wasn't averse to butting any geezer off the list.
DutchKan iemand van de Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten dit ophelderen?
May I ask someone from the Party of European Socialists to explain it?
DutchWilt u misschien nog een keer iemand van de Landbouwcommissie vragen?
Would you perhaps like to repeat the question to someone from the Committee on Agriculture?
DutchEn wat heb je altijd al willen vragen aan iemand van de andere kant?
And what have you always wanted to ask someone from the other side?
DutchEr is hier momenteel ook iemand van de Raad aanwezig om aantekeningen te maken.
There is someone from the Council here taking notes.
DutchMevrouw de Voorzitter, misschien wil iemand van de EVP-fractie ook iets zeggen over amendement 2.
Madam President, perhaps someone from the PPE Group would also like to comment on Amendment 2.
DutchWenst iemand van de verantwoordelijke commissie hierover nog het woord?
Does the committee responsible wish to state its views?
DutchIs hier iemand van de Raad - - ja, de Raad - - aanwezig?
Is there anyone from the Council – yes, the Council – in this House?
DutchIk heb gehoord dat er iemand van de familie Wayne aanwezig is.
I gather there is a member of the Wayne family here today.
DutchMisschien word jij wel verliefd op iemand van de academie.
Hey, maybe you just might fall in love with an academy member.
DutchIk denk niet dat iemand van de collega's hier zal kunnen bewijzen dat ik daarom minder competent ben.
I do not believe that any of the MEPs will be able to prove that I am any less competent as a result.
DutchKan iemand van de Raad of de Commissie hier iets overtuigends over zeggen?
Is there anyone in the Council or the Commission who has something convincing to say on these matters, Mr President?
DutchGoed, ik citeer hier iemand van de politie en niet de minste, Raymond Kendall, secretaris-generaal van Interpol.
Let me tell you what Raymond Kendall, the Secretary-General of Interpol, has to say about this.
DutchIk denk niet dat iemand van de centrale bankpresidenten van de eurozone aan zijn kwaliteiten twijfelt.
I believe that his qualities are unanimously recognised by the central bank governors within the euro zone.
DutchZij is kennelijk geschrapt door iemand van de parlementaire diensten zonder overleg met de ondertekenaars.
Someone in the sessional services has removed it without any reference back to those of us who signed it.
DutchIn de stoel naast me zat iemand van de middelbare school, een tiener. ~~~ Ze kwam uit een zeer arme familie.
And in the seat next to me was a high school student, a teenager, and she came from a really poor family.
DutchIn 1912, Shakletons expeditie met de Endurance -- was er -- iemand van de bemanning, een kerel genaamd Thomas Orde-Lees.
In 1912, Shackleton's Endurance expedition -- there was -- one of his crew, a guy called Thomas Orde-Lees.
DutchZe moesten iemand van de Commissie laten komen.
They had to send for someone in the Commission.
DutchU verleende vervolgens iemand van de andere zijde het woord en die spreker verzette zich tegen hetgeen mevrouw Green gezegd had.
You then allowed someone from the other side to speak and that speaker opposed what Mrs Green had said.

Lär dig andra ord

Dutch
  • iemand van de

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.