"evenredigheid" - Engelsk översättning

NL

"evenredigheid" på engelska

NL evenredigheid
volume_up
{de}

evenredigheid (även: verhouding, proportie, zinsnede)
volume_up
proportion {substantiv}
Een herhaling van dit debâcle en het gebrek aan evenredigheid dient voorkomen te worden.
A repeat of this debacle and the lack of proportion must be avoided.
Met amendement 19 - - dat een nieuw lid 1 bis toevoegt aan artikel 4 - - wordt beoogd het idee van rechtstreekse evenredigheid te introduceren.
However, Amendment 19 – creating a new paragraph 1a in Article 4 – seeks to introduce the notion of direct proportion.
Als prijzen verlaagd worden beneden de kostprijs van de meest efficiënte bedrijven, dan dienen de compensaties voor die bedrijven in evenredigheid te zijn met hun productiviteit.
If prices are reduced to below the cost price of the most efficient farms, then the compensation for these farms must be in proportion to their productivity.
evenredigheid (även: stand, verhouding, graad, rang)
volume_up
rate {substantiv}
evenredigheid
volume_up
proportionality {substantiv}
Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Evenredigheid en gelijke behandeling is wat we nodig hebben.
There should be proportionality and equal treatment.
Deze richtlijn is beslist te uitgebreid en daarom in strijd met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.
This over-detailed directive is contrary to the principles of subsidiarity and proportionality.

Användningsexempel för "evenredigheid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchEr moet altijd een zekere evenredigheid bestaan tussen doelstellingen en instrumentarium.
There must always be a correspondence between the objectives set and the means available to achieve them.
DutchWe zullen geslaagd zijn als we een door evenredigheid gekenmerkt, eenvoudig, doeltreffend en praktisch systeem voor het bedrijfsleven invoeren.
We will have succeeded if we adopt a proportionate, simple, effective system that is practicable for business.
DutchHet lijkt me niet meer dan logisch dat de lidstaten die profiteren van de tonijnvangst naar evenredigheid bijdragen in de kosten.
It seems to me only common sense that Member States that benefit from the tuna catch should contribute proportionately to the costs.
DutchHetzelfde geldt voor uw eis van evenredigheid bij het hanteren van sancties in die gevallen waarin bepaalde normen inzake dierenbescherming werden overtreden.
The same applies to your request for subsidiarity in the application of sanctions where certain animal welfare rules are violated.
DutchIk meen dat de Begrotingscommissie een verhoging van de begroting noemde van 50 miljoen euro naar 55 miljoen euro, zij het in evenredigheid met de tenuitvoerlegging.
I believe the Committee on Budgets made a reference to the budget increasing from EUR 50 million to EUR 55 million, but on the basis that this should be proportionate to the implementation.