"erbij betrekken" - Engelsk översättning

NL

"erbij betrekken" på engelska

NL erbij betrekken
volume_up
{verb}

En natuurlijk willen we graag de volgende generatie inspireren en erbij betrekken.
And, of course, we'd like to inspire and engage the next generation.
We willen ons verhaal beter vertellen, jongeren erbij betrekken en daardoor hun kijk op de wereld veranderen.
We'd like to tell our story better, and engage young people, and thereby change their perspective.
Als wij daarin slagen en als wij onze burgers en ondernemingen erbij betrekken zullen de lidstaten heel wat enthousiaster zijn en de richtlijnen veel beter ten uitvoer leggen.
If we achieve that, and if citizens and businesses are engaged, the level of implementation and excitement in Member States will be much greater and much more complete.
erbij betrekken

Liknande översättningar för "erbij betrekken" på engelska

erbij adverb
betrekken verb

Användningsexempel för "erbij betrekken" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchIk wil er dan ook graag op wijzen dat de school de ouders erbij moet betrekken.
I should therefore like to point out that schools should involve the parents.
DutchTot besluit lijkt het me niet verstandig de derde sector erbij te betrekken.
Finally, I do not think it is appropriate that the third sector should be included.
DutchEr is ook een werking naar buiten om vrouwen in hun gemeenschappen erbij te betrekken.
And then there's the community outreach, engaging women in their communities.
DutchOok moet je de partners erbij betrekken, dat lijkt me allemaal erg verstandig.
In addition, the partners should be involved; this all seems to make perfect sense to me.
DutchMen kan het publiek geen projecten opdringen zonder de publieke opinie erbij te betrekken.
Making progress on projects in public is impossible without involving the public.
DutchMijn tweede opmerking betreft het voorstel om de gewone man erbij te betrekken.
The second point relates to the proposal to use civil organizations.
DutchDat zou neerkomen op een de facto wetswijziging, zonder het Parlement erbij te betrekken.
That would automatically mean amending the law without involving Parliament.
DutchHet was natuurlijk het gezin van een predikant, dus we moesten God erbij betrekken.
Of course, it was a minister's family, so we had to add God into it.
DutchHet erbij betrekken van basisscholen is naar mijn mening om veel redenen gerechtvaardigd.
The inclusion of primary schools is, I think, justified for many reasons.
DutchVolgens mij kan er niets totstandkomen, zonder de beide minderheden erbij te betrekken.
In my view, nothing can be done without bringing both minorities along.
DutchWe hebben ook geprobeerd de Voorzitter van het Parlement erbij te betrekken.
We have sought the intervention of the President of Parliament too.
DutchZoals u hebt gezegd, het Parlement erbij betrekken is de burgers erbij betrekken.
In this regard, we would like to thank the Commissioner for remaining in contact with Parliament.
DutchMaar we moeten die mensen erbij betrekken, want dit gaat over onderwijs.
But we have to draw those people in, because this is about education.
DutchWe kunnen de burgermaatschappij erbij betrekken - wat ontzettend belangrijk is.
We can involve civil society - this is desperately important.
DutchU moet hier echter wel concreet vorm aan geven en de NGO's erbij betrekken.
However, it needs to be made more concrete and include the NRO.
DutchJe moet iedereen erbij betrekken als je de wereld beter wil maken voor de mensen.
You need everybody to be involved in trying to provide whatever it is that make humanity a better place.
DutchIk denk dat zoiets beter lukt als we de consument erbij betrekken.
I believe that this would be a lot easier if consumers were involved.
DutchIk ben er niet tegen om ook vaders erbij te betrekken, integendeel zelfs.
I do not oppose the inclusion of fathers, quite the contrary.
DutchZoals al is gezegd, moeten we ook onze andere partners, Noorwegen en IJsland, erbij betrekken.
As has already been mentioned, we must also bring in our other partners, Norway and Iceland.
DutchHet huidige systeem kwam tot stand zonder de burger erbij te betrekken.
The system we know was built away from the eyes of the people.