"der" - Engelsk översättning

NL

"der" på engelska

volume_up
der {prep.}
EN

NL der
volume_up
{preposition}

1. arkaisk

der (även: van de, van het, des)
volume_up
of the {prep.}

Användningsexempel för "der" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchEn uit het duister verschenen krijgers die zich Krijgers der Duisternis noemden.
So warriors stepped from the dark who called themselves the Warriors of Darkness.
DutchIn antwoord op de vraag van de heer Van der Waal moge ik het volgende opmerken.
I should like to make the following points in reply to Mr van der Waal's question.
DutchAan mannen evenmin, maar er was in de loop der tijden altijd al meer begrip voor.
Nor men either, but there has always been more sympathy for that in the past.
DutchHoe evolueert televisie in de loop der tijd, en wat zegt dit over onze samenleving?
How does television evolve over time, and what does this say about our society?
DutchDit voorstel is dus niet zo overdreven liberaal als ik her en der heb horen beweren.
This proposal could not be considered to be as laissez-faire as some say it is.
DutchHet verslag is her en der zo kritisch dat ik het zelf geschreven zou kunnen hebben.
In some places, the report is so critical that I might have written it myself.
DutchDat is toch in strijd met de belangen in verband met de openbare orde der lidstaten.
Surely this is contrary to interests of public order within the Member States.
DutchDat is bij mijn weten in de geschiedenis der mensheid nog nooit voorgekomen.
I have never known that to happen throughout the entire history of the human race.
DutchMevrouw Pintassilgo en haar comité der Wijzen heeft dat in 1996 al voorgesteld.
Mrs Pintassilgo and her Committee of Wise Men suggested this back in 1996.
DutchIk wil ook de rapporteurs mevrouw Van der Laan en de heer Seppänen bedanken.
I would also like to thank two other rapporteurs, Mrs van der Laan and Mr Seppänen.
DutchMaar dat ze zich daarna in de natuurlijke loop der dingen terug zullen verspreiden.
And then, of course, in the natural course of things, they will expand back.
DutchBovendien mogen wij het principe van de scheiding der machten niet schenden.
Furthermore, we cannot transgress the principle of the separation of powers.
DutchBovengenoemde zaken mogen we niet langer met de mantel der liefde bedekken.
We can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil graag de draad oppakken van mevrouw Van der Laan.
Madam President, I should like to start where Mrs van der Laan left off.
DutchZoals Feuerbach al zei: " der Mensch ist, was er ißt ", de mens is wat hij eet.
As Feuerbach said: " der Mensch ist, was er isst ", man is what he eats.
DutchIk wil mijn ergernis uiten over het misbaar dat net gemaakt is door mevrouw Van der Laan.
I should like to express my annoyance at the fuss just made by Mrs Van der Laan.
DutchVan der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
DutchIn elk land heeft men in de loop der jaren zijn eigen inspectiediensten gevormd.
Each country has over the years set up its own machinery of inspection.
DutchEen van deze zaken is de noodzakelijke ordening der markten in de sector groente en fruit.
One such matter is the much-needed regulation of the fruit and vegetable market.
DutchGeachte afgevaardigden, het uur der waarheid is aangebroken, vooral voor Europa.
Ladies and gentlemen, the time has come, especially for Europe, to transcend our divisions.