"borgstelling" - Engelsk översättning

NL

"borgstelling" på engelska

NL borgstelling
volume_up
{de}

borgstelling (även: zekerheid, onderpand, borgsom, waarborg)
volume_up
security {substantiv}
Ik denk dat u het met me eens bent dat financiële borgstelling een belangrijke factor zal zijn bij de juiste tenuitvoerlegging van de richtlijn.
I think we can agree that financial security will become an important factor in the proper implementation of the directive.
In dit verband lijkt het voorbarig om al binnen een paar jaar complete financiële borgstelling op te leggen aan alle exploitanten die vallen onder bijlage I.
In the light of this, it appears premature to impose fully-fledged financial security for all Annex I operators within a few years.
Ten vijfde spreekt de Commissie juridische zaken zich uit voor vrijwillige financiële borgstelling en maximale aansprakelijkheidsgrenzen en tegen een verplichte verzekering.
Fifthly, the committee is in favour of voluntary financial security measures and of capping liability and is against compulsory insurance.
borgstelling (även: onderpand, waarborg, pand)
volume_up
pledge {substantiv}

Användningsexempel för "borgstelling" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchZij zijn schulden aangegaan in dollar met roebels als borgstelling en kunnen vandaag niet langer hun binnenlandse en buitenlandse verplichtingen nakomen.
With debts in dollars and deposits in roubles, they can no longer honour their internal and external obligations.
DutchOok ben ik van mening dat er een verplicht verzekeringsstelsel moet bestaan voor de exploitanten, met gemeenschappelijke voorschriften voor financiële borgstelling.
I also believe there must be a mandatory operator insurance system with common rules for financial guarantees.
DutchVerplichte financiële borgstelling voor het herstel van de milieuschade is een conditio sine qua non voor een efficiënte milieubescherming.
The compulsory financial guarantees for restoring environmental damage are a conditio sine qua non for efficient environmental protection.
Dutchvrij krijgen door borgstelling