"bij voorbeeld" - Engelsk översättning

NL

"bij voorbeeld" på engelska

NL bij voorbeeld
volume_up
{adverb}

bij voorbeeld (även: bijvoorbeeld)
De tweede optie is dat we het zwaartepunt van de dimensie verschuiven, bij voorbeeld naar de Oostzee.
The second is that we start refocusing it, for instance towards the Baltic Sea.
Take Lombardy, for instance.
De vorming van een groter Europa is bijvoorbeeld zulk een enorme uitdaging, maar de mobiliteit in Europa van bij voorbeeld studenten, is nog heel gering.
In moulding a greater Europe we have a significant challenge, but mobility in Europe - student mobility for instance - is still very low.

Liknande översättningar för "bij voorbeeld" på engelska

bij substantiv
English
bij adverb
bij preposition
bij pronomen
English
bij- adjektiv
voorbeeld substantiv

Användningsexempel för "bij voorbeeld" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchHet initiatief van Nieuw-Zeeland komt nog het dichtst bij het voorbeeld van de EU.
New Zealand's initiative is the one that comes closest to the EU's example.
DutchIn de Verenigde Staten bij voorbeeld bestaat geen " federaal stabiliteitspact ".
In the United States, for example, there is no such thing as a 'federal stability pact '.
DutchEen cirkel, bij voorbeeld is symmetrisch bij verschillende rotaties door zijn middelpunt.
A circle, for example, is symmetric under rotations about the center of the circle.
DutchHieronder vallen bij voorbeeld het europrobleem en begrotingsdetails.
This includes, for example, the mentioning of the euro and budgetary details.
DutchDit is essentieel, bij voorbeeld voor het tegengaan van klimaatverandering.
This is essential, for example, in the drive to limit climate change.
DutchBij voorbeeld, vragen op het gebied van epidemiologie en overdraagbaarheid.
For example, questions about epidemiology and transmissibility.
DutchBij wijze van voorbeeld, de aantasting van de vrijheid van meningsuiting.
A case in point is the infringement of the right to free speech.
DutchBij wijze van voorbeeld zal ik op drie van deze aspecten nader ingaan.
As an example, I will now briefly mention three of these aspects.
DutchIk wil daarbij wijzen op bij voorbeeld luchtverkeersbegeleiding.
I would like to illustrate this with air traffic control, for example.
DutchIk noem bij wijze van voorbeeld de Nederlandse sociale bijstand, die niet geëxporteerd behoeft te worden.
I would mention Dutch social security by way of example, which need not be exported.
DutchDe Raad kan er baat bij hebben hieraan een voorbeeld te nemen.
The Council could benefit from taking inspiration from this example.
DutchIk heb bij wijze van voorbeeld situaties genoemd die niet gemakkelijk met elkaar te verzoenen zijn.
I referred in the form of an example to certain situations which are difficult to reconcile.
DutchDit is nu bij uitstek een voorbeeld van een manier waarop wij Europa dichter bij de burgers kunnen brengen.
This, above all, makes a reality of bringing Europe closer to its citizens.
DutchHet terrein van de begroting is een voorbeeld bij uitstek van de excellente samenwerking tussen de instellingen.
The budget is an excellent example of outstanding interinstitutional cooperation.
DutchLaten wij bij wijze van voorbeeld het onderwijs nemen, iets waar u en wij veel belang aan hechten.
Let us take as an example an area which concerns us and you particularly, the area of education.
DutchIk zou tot slot nog een ander gezichtspunt naar voren willen brengen, ook alleen maar bij wijze van voorbeeld.
To conclude, I would like to mention another aspect, just by way of example.
DutchIk wil bij wijze van voorbeeld slechts twee punten noemen.
I would just like to refer to two points, by way of example.
DutchIn Engeland geeft de labourregering het goede voorbeeld bij het creëren van banen en volledige werkgelegenheid.
In Britain, our Labour Government is leading the way towards job creation and full employment.
DutchIk verwijs ter zake, bij wijze van voorbeeld, slechts even, zonder verdere uitleg, naar de structuurfondsen.
In this context - and without going into any detail - I would mention the Structural Funds, for example.
DutchIk wil bij voorbeeld de verwijzingen naar de behandeling van gevangenen en de bescherming van kinderen noemen.
I would cite, for example, the references to the treatment of prisoners and the protection of children.