"bij uitzondering" - Engelsk översättning

NL

"bij uitzondering" på engelska

NL bij uitzondering
volume_up
{adverb}

bij uitzondering (även: buiten, behalve, afgezien van, uitgezonderd)

Liknande översättningar för "bij uitzondering" på engelska

bij substantiv
English
bij adverb
bij preposition
bij pronomen
English
bij- adjektiv
uitzondering substantiv

Användningsexempel för "bij uitzondering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchMisschien mag ik hier bij wijze van uitzondering een persoonlijk antwoord geven.
Perhaps in this instance I can make an exception and give a personal answer.
DutchMijnheer de Voorzitter, bij wijze van uitzondering iets over het Reglement.
Mr President, just this once I really want to talk about the Rules of Procedure.
DutchDat wil zeggen dat we de concurrentie bij wijze van uitzondering bewust buitensluiten.
In other words, in this exceptional case we are deliberately excluding competition.
DutchBij wijze van hoge uitzondering geef ik u hiervoor vijftien seconden.
As an exception, I will give you fifteen seconds in which to ask your question.
DutchIk ben van mening dat wij nu bij wijze van uitzondering aan één lezing genoeg hebben.
I believe that we can now, exceptionally, get by with a single reading.
DutchBij wijze van uitzondering sta ik de heer Salafranca Sánchez-Neyra een motie van orde toe.
Exceptionally, I am going to accept a procedural motion by Mr Salafranca.
DutchDaarom zijn deze maatregelen alleen bij wijze van uitzondering in overeenstemming met het Verdrag.
These measures, therefore, are only exceptionally in accordance with the Treaty.
DutchBij wijze van uitzondering volgt de EU een consequente lijn tegen een dictatuur.
For once, the EU has a consistent position on a dictatorship.
DutchBij wijze van uitzondering zal ik een korte opmerking toestaan, maar er zal hierover niet gediscussieerd worden.
Exceptionally, I will permit one brief comment, but there will be no debate on this.
DutchAldus kwam deze uitzondering bij de eindstemming tot uiting.
This exception was taken into account in the final vote.
Dutch- Bij hoge uitzondering richt ik mij niet tot u, mijnheer de Voorzitter, maar tot de vrouwen die naar ons luisteren.
Exceptionally, I am not addressing you, Mr President, but the women who are listening to us.
DutchBij wijze van uitzondering heb ik vandaag echter zelf om deze hoofdelijk stemming gevraagd en heb ik ook gestemd.
Today, somewhat exceptionally, I myself requested this roll-call vote and participated in the vote.
DutchStaat u mij bij hoge uitzondering het volgende toe: misschien kunt u ook een beetje letten op het zeer volle programma.
May I depart from normal practice by asking you to pay greater attention to the allocated time slots.
DutchBij wijze van uitzondering kunnen wij ons vinden in het voorstel voor een richtlijn van de Commissie.
I suppose that it will not hurt for us to agree with a proposal for a Commission directive, as long as it is just this once.
DutchAls alles volgens plan verloopt, kunnen wij aan het einde van het jaar bij wijze van uitzondering eens een vette vis vangen.
However, if all goes to plan, we can land a very big fish at the end of the year, which makes a change.
DutchTen tweede, in internationale belastingovereenkomsten bedraagt het percentage van de bronbelasting slechts bij uitzondering meer dan 15 %.
Secondly, the rate of withholding tax applied in international tax agreements only rarely exceeds 15 %.
DutchZo nu en dan, als de nood aan de man is, zien wij dit wel in, maar wij moeten ervoor zorgen dat het slechts bij uitzondering gebeurt.
We realise that from time to time, when the worst comes to the worst, but I think it must remain an exception.
DutchIn dit geval juich ik het bij wijze van uitzondering toe dat wij ons uitsluitend in de raadplegingsprocedure bevinden.
In this specific case, I am in the unaccustomed position of welcoming the fact that we are only being consulted on this matter.
DutchBij wijze van uitzondering is de heer Fatuzzo vandaag niet aanwezig om een stemverklaring af te leggen namens de Italiaanse gepensioneerden.
Exceptionally, Mr Fatuzzo is not here today to give an explanation of vote on behalf of the Italian pensioners.
DutchDeze regeling kan bij wijze van uitzondering worden versoepeld met instemming van de leden van het betreffende orgaanu201D.
By way of exception, these arrangements may be made more flexible by agreement with the members of the committee or delegation ’.