"allereerst" - Engelsk översättning

NL

"allereerst" på engelska

EN

NL allereerst
volume_up
{adjektiv}

allereerst (även: eerste, ten eerste, vooreerst)
volume_up
first {adj.}
Allereerst is in de richtsnoeren het voorlichtingsbeleid niet vast verankerd.
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
Allereerst demoraliseren ze de mensen die de professionele activiteit uitvoeren.
First, they demoralize the people who are engaged in the activity.
Allereerst, de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag lijkt ons juist.
First, we believe the legal basis proposed by the Commission to be correct.

Användningsexempel för "allereerst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DutchDe gevolgen van deze onomkeerbare degeneratie zijn allereerst van humane aard.
The consequences of this irreversible degenerative disease are above all human.
DutchAllereerst over de vrijheid die omwille van de veiligheid in het gedrang komt.
I will start with the tightening up of security and the erosion of civil liberties.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de commissaris bedanken voor zijn verklaring.
Madam President, I wish to begin by thanking the Commissioner for his statement.
DutchIk bedoel dat we toch allereerst in het land zelf orde op zaken moeten stellen.
My point is that we must begin by ensuring that order is established in each country.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik twee belangenverklaringen afleggen.
Mr President, I should like to begin by making two declarations of interest.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst mijn complimenten aan de rapporteur voor zijn werk.
Mr President, I would like to start by congratulating the rapporteur on his work.
DutchAllereerst dient dit te gebeuren binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie.
India must do all it can in the G-20 in order to restore the Doha Development Agenda.
DutchAllereerst wil ik zeggen dat mevrouw Paulsen grondig en goed werk heeft verricht.
Initially I want to say that Mrs Paulsen has done a thorough and good job.
DutchIk wil allereerst de rapporteur bedanken voor haar kwalitatief hoogstaand werk.
I would like to thank the rapporteur warmly for the quality of her report.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteurs gelukwensen met hun verslagen.
Mr President, I wish to begin by congratulating the rapporteurs on their reports.
DutchIk wil allereerst de rapporteur feliciteren met dit belangrijk verslag.
I would like to start by congratulating the rapporteur on this important report.
DutchAllereerst de gedachtegang achter het voorstel: is er echt een probleem?
I will start with the reasoning behind the proposal: is there really a problem?
DutchAllereerst wil ik de commissaris bedanken voor dit zeer bruikbare antwoord.
I wish to begin by thanking the Commissioner for that very helpful response.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst de geachte afgevaardigden bedanken.
Mr President, allow me to start by thanking all the members of the European Parliament.
DutchAllereerst wil ik het hebben over het voorstel van de Commissie van november 2003.
Let me start with the substance of the proposal made by the Commission in November 2003.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Bowis bedanken voor zijn goede werk.
Mr President, I would like to start by thanking Mr Bowis for his good work.
DutchAllereerst wil ik de drie rapporteurs van harte gelukwensen met hun verslag.
I should like to start by offering my sincere congratulations to the three rapporteurs.
DutchStaat u mij toe allereerst een aantal algemene opmerkingen te maken over de gedragscode.
Please allow me to start with some general remarks about the Code of Conduct.
DutchAllereerst moeten nu de orde en rust worden hersteld en mensenlevens worden beschermd.
The top priority is to restore peace and order and to protect human lives.
DutchMijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Kerr graag gelukwensen met dit verslag.
Mr President, I would like to begin by congratulating Mr Kerr on this report.