"essere uno scalino più su di qcn" - Engelsk översättning

IT

"essere uno scalino più su di qcn" på engelska

IT essere uno scalino più su di qcn
volume_up
[exempel]

essere uno scalino più su di qcn
volume_up
to be a cut above sb [ex.] (be superior)
to be a cut above sb

Liknande översättningar för "essere uno scalino più su di qcn" på engelska

essere substantiv
English
essere verb
essere
English
uno substantiv
uno adjektiv
English
uno pronomen
English
uno artikel
English
scalino substantiv
English
scalare substantiv
scalare adjektiv
scalare verb
scalare
più substantiv
più adjektiv
English
più adverb
English
più
English
più preposition
English
su adverb
English
su interjektion
English
su preposition
English
su
su! interjektion
English
su!
English
di substantiv
English
di adverb
English
di preposition
dire verb
piú adverb