"ymmärtäväinen" - Engelsk översättning

FI

"ymmärtäväinen" på engelska

FI ymmärtäväinen
volume_up
{adjektiv}

ymmärtäväinen (även: myötätuntoinen)
Arvoisa jäsen on ollut antelias, kohtelias ja ymmärtäväinen.
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.
   – Presidentti Fabra Vallés, kiitoksia, että olette niin ymmärtäväinen.
   – Thank you for being so understanding, MrFabra Vallés.
Arvoisa puhemies, tiesin, että olette ymmärtäväinen mies.
Mr President, I knew you were an understanding man.

Användningsexempel för "ymmärtäväinen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishKomissio on erittäin ymmärtäväinen tämän asian ja sen aiheuttamien vaikeuksien suhteen.
The Commission is very sensitive to this issue and to the hardship that it has caused.
FinnishKomission jäsen oli oikein ymmärtäväinen, ja hän sanoi olevansa pettynyt hallitusten toimettomuuteen.
He was very sympathetic and expressed frustration at the lack of government action.
FinnishMinusta se on liian ymmärtäväinen Colombon hallitusta kohtaan.
I believe that it suffers from excessive complacency in relation to the government in Colombo.
FinnishMeidän sosialistien mielestä on tärkeää omaksua myötätuntoinen ja ymmärtäväinen lähestymistapa.
As socialists, we believe that it is essential to be compassionate and sympathetic in our approach.
FinnishHänen asenteensa on ollut ymmärtäväinen, mutta ratkaisua ei ole löytynyt, koska virkamieskunta ei halua antaa asiassa periksi.
His attitude was sympathetic, but no solution was found because officialdom does not want to give way on this matter.
FinnishTäällä on viitattu perusoikeuksiin, joiden suhteen olen hyvin ymmärtäväinen, mutta niistä ei ole annettu yhtään asiaa vahvistavaa esimerkkiä.
The references that are made are to fundamental rights and I am very sensitive to that, but without any confirmative example.
FinnishOlen ymmärtäväinen.
FinnishTeidän ei kuitenkaan tarvitse kehottaa minua olemaan ymmärtäväinen tehdessäni päätöksiä, joiden katson olevan tarkoituksenmukaisia.
The Minutes will tell us which of us is right, but there is no need for you to call on me to show sensitivity in taking the decisions that I consider to be appropriate.
FinnishTiedämme, miten ymmärtäväinen Euroopan parlamentti on. Tiedän, että voimme luottaa sekä teidän tukeenne että Euroopan komission sitoutuneisuuteen, jotta voimme taata tarvittavan jatkuvuuden.
Knowing how sensitive the European Parliament is, I know that we can count on your support, as well as on the commitment of the European Commission, to provide the continuity that is needed.