"ymmärretty" - Engelsk översättning

FI

"ymmärretty" på engelska

EN

FI ymmärretty
volume_up
{adjektiv}

ymmärretty (även: purettu, tulkittu)

Användningsexempel för "ymmärretty" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishItälaajennus tulee olemaan paljon mittavampi kuin mitä yleensä on ymmärretty.
Enlargement to the east will be on a far larger scale than is generally realized.
FinnishMonet viimeaikaiset markkina-aloitteet osoittavat, että tämä viesti on ymmärretty.
Several recent market initiatives indicate that this message is understood.
FinnishHaluaisin ehdottaa suullista tarkistusta, koska meidät on ymmärretty väärin.
I would like to propose an oral amendment because we have been misunderstood.
FinnishMinun on kuitenkin otettava jälleen esiin asia, jota ei selvästikään ole ymmärretty.
However, I need to point out again something that I realise has not been understood.
FinnishUskon, että tiedeyhteisössä on jo ainakin osittain ymmärretty tämä viesti.
I believe that the scientific community has already partly understood the message.
FinnishRakenneuudistusrahaston toimintaperiaate on näköjään ymmärretty täydellisesti väärin.
There seems to have been a complete misunderstanding about these restructuring funds.
FinnishEU on ymmärretty perus- ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaksi arvojärjestelmäksi.
The EU sees itself as a system of values based on fundamental rights and human rights.
FinnishTämä näkemys osoittaa, että globalisaatio ilmiönä on ymmärretty väärin.
This view demonstrates a misunderstanding of the phenomenon of globalisation.
FinnishOlennaista on se, ettei tätä ole vielä tosiasiassa riittävästi ymmärretty.
The essential fact is that we have not yet sufficiently registered this.
FinnishNäyttää siltä, että viljeleminen on ymmärretty perinpohjaisesti väärin.
There appears to be a fundamental misunderstanding of how farming operates.
FinnishEIP:ssä on ymmärretty kritiikki, ja olennaisia muutoksia on tehty.
The EIB has understood the criticism, and significant changes have taken place.
FinnishVarovaisuusperiaatteen soveltamista ei ole aina täysin ymmärretty.
The application of the precautionary principle is sometimes not fully understood.
Finnish2:10 Kasvihuoneilmiö oli ymmärretty hyvin jo runsaan vuosisadan ajan.
2:10 The greenhouse effect had been well understood for more than a century.
FinnishKemian teollisuutta viime vuosina kohdanneet ongelmat on ymmärretty siinä selvästi.
It shows a clear understanding of the problems facing the chemical industry in recent years.
FinnishSiinä ei ole ymmärretty yksinkertaista ja tärkeää totuutta perusluonteisista ihmisoikeuksista.
It has not grasped the simple and important truth of fundamental human rights.
FinnishToivon, että on ymmärretty, ettei ehdokkaita yksinkertaisesti voi olla vain yhtä.
I hope it is realised that there cannot simply be one candidate.
FinnishOlemassa olevat tuet on laajasti ymmärretty vain palkanjatkeeksi talonpojille.
The existing subsidies are generally regarded as just a way of topping up the income of farmers.
FinnishEdellä mainittujen kiintiöiden osalta uskoisin, että minut on ymmärretty hieman väärin.
With regard to the aforementioned quotas, I believe that I have been a little misunderstood.
FinnishKäsitteenä alueellinen yhteenkuuluvuus on kuitenkin vähiten tutkittu ja huonoimmin ymmärretty.
But territorial cohesion as a concept is the least researched and the least understood.
FinnishVäärin ymmärretty henkilötietojen suoja voi kuitenkin synnyttää ei-toivottuja sivuvaikutuksia.
A wrongly-conceived protection of personal data can, however, have unwanted side-effects.