"yhtiö" - Engelsk översättning

FI

"yhtiö" på engelska

volume_up
yhtiö {substantiv}

FI yhtiö
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

yhtiö (även: seurustelu, ryhmä, liikeyritys, seura)
volume_up
company {substantiv}
Kalatutkimusnäkökohdista huolehtimaan perustettiin yksityinen yhtiö.
They formed a private company which looked after the fishing research aspects.
Yksi tällainen yhtiö on varapresidentti Cheneyn yhtiö Halliburton.
One such company is that of Vice-President Cheney, Halliburton.
   Equitable Life -yhtiö oli taloudellisissa vaikeuksissa jo pitkään.
   As a company, Equitable Life was in financial trouble for a long time.
yhtiö (även: yritys)
volume_up
Co {substantiv} [förk.] (Company)
Kyseinen yhtiö toimittaa tavaroitaan ja palvelujaan etupäässä Co-opille ja Tescolle, jotka ovat elintarvikealan yrityksiä.
It supplies its goods and services mainly to the Co-op and Tesco – they are food processing companies.

2. ekonomi

yhtiö (även: yritys, yhtymä, osakeyhtiö)
volume_up
corporation {substantiv}
Toivon, että kun tämä päätöslauselma on hyväksytty, Xerox-yhtiö yrittää uudelleen, yrittää kovemmin ja yrittää kunnolla.
I hope the Xerox Corporation, when this resolution is passed, will try again, try harder and try properly.
Samanaikaisesti tämä monikansallinen yhtiö teki voittoa Portugalin toiminnoillaan ja ylsi yhteensä miljoonien eurojen voittoihin.
This is happening at a time when , a multinational corporation, was making a profit on its operations in Portugal, and an overall profit of millions of euro.
Ranskalainen öljy-yhtiö Total korvasi vain osittain Erikan onnettomuuden uhreille aiheutuneet vahingot jättäen loput valtion - toisin sanoen veronmaksajien - hoidettavaksi.
In France, the Total oil corporation has only partially compensated the victims of the Erika, leaving the State, in other words the taxpayers - to cover the remainder.

3. näringsliv

yhtiö (även: yhtymä)
volume_up
Corp. {substantiv} [förk.] (Corporation)

Användningsexempel för "yhtiö" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishPienen maan näkökulmasta myös komissio voi toimia kuin ylikansallinen yhtiö.
From a small nation's viewpoint, the Commission can also seem like such an entity.
FinnishYhtiö voisi tästä syystä tehdä omat päätöksensä homoseksuaalisten parien kohtelusta.
Therefore it could make its own decision in relation to the treatment of homosexual couples.
FinnishYhtiö kieltäytyy myymästä tietyille vuoroille muita kuin business-luokan lippuja.
The airline prohibits the purchase of other than business class tickets for certain departures.
FinnishAjatus on mielestäni järjetön, sillä tässä tilanteessa Michelin-yhtiö on pikemminkin uhri.
This proposal seems absurd, since, in the event, this firm is, if anything, the victim.
FinnishYhtiö hyödynsi käyttämätöntä patenttia saadakseen suojan omien taloudellisten etujensa ajamiseksi.
They used a dormant patent to acquire that protection for their own commercial gain.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan Premier Oil -yhtiö ja Ranskan Total-yhtiö ovat suurimmat öljyalan sijoittajat.
Premier Oil from the UK and Total from France are the major investors in oil.
FinnishKumpikin yhtiö saa valtiontukea, jonka laillisuus on kyseenalaista.
Both companies benefit from state aid of a debatable legitimacy.
FinnishYhtiö meni jopa pidemmälle: kesäkuussa 2004 se teki sopimuksen, joka sisälsi uuden investointisuunnitelman.
It went further: in June 2004 it signed a new agreement with a new investment plan.
FinnishTästä huolimatta GM-yhtiö päätti hyvin ylimielisesti lakkauttaa 2 834 työpaikkaa.
Yet GM very arrogantly decided to scrap 2 834 jobs.
FinnishEspanjassa Endesa-yhtiö tuottaa 48,3 prosenttia sähköstä ja Iberdrola-yhtiö 28 prosenttia.
In Spain, two companies, Endesa and Iberdrola, produce 48.3% and 28% of the electricity respectively.
FinnishToisinaan teemme virheitä lainsäätäjinä, ja mielestäni Equitable Life -yhtiö voisi olla siitä todiste.
Sometimes we get it wrong as legislators and I think Equitable Life might yet prove that.
FinnishOlimme odottaneet, että monikansallinen yhtiö toimisi asianmukaisesti, mutta niin ei tapahtunut.
We would have expected this multinational to conduct itself properly, but that was not the case.
FinnishYhtiö jatkaa ihmisten häiriköintiä ja hyväksikäyttöä siitä riippumatta, maksavatko nämä vai eivät.
Whether you pay or not, they continue to harass and abuse people.
FinnishChardissa yhtiö suunnittelee jo siirtävänsä tuotantovälineet muualle.
In Chard, it is already planning to remove equipment.
FinnishFruit of the Loom -yhtiö muutti hiljattain vihreämmille laitumille.
Fruit of the Loom recently moved on to richer pastures.
FinnishSain juuri tiedon öljy-yhtiö Repsolin johtamalta yritysryhmittymältä, joka tutkii asiaa.
I have just received information from the consortium under the direction of REPSOL that is carrying out the work.
FinnishFerguson's-yhtiö on sitä mieltä, että kilpailu hävittiin epäoikeudenmukaisin perustein.
They believe they lost it on unfair terms.
FinnishTosiasia on kuitenkin, ettei julkista tukea voida myöntää sillä perusteella, että yhtiö tarjoaa halpoja lippuja.
The fact that an airline offers people cheap tickets does not justify their receiving public aid.
FinnishSe on yhtiö, joka asettaa yleisön mielenkiinnon, ei mainostajien tai osakkeenomistajien mielenkiintoa, etusijalle.
It is television, which puts the public interest first, not advertisers' or shareholders' interests.
FinnishOlen varma, että hän tunnustaa minun tavoin, että selvä voittaja tämän WTO: n päätöksen jälkeen on Chiquita-yhtiö.
I am sure he would acknowledge, as I do, that the clear winner after this WTO ruling is Chiquita bananas.