"viljellä" - Engelsk översättning

FI

"viljellä" på engelska

FI viljellä
volume_up
[viljelen|viljellyt] {verb}

1. allmänt

Biomassalla on myös se etu, että se antaa maanviljelijöille mahdollisuuden viljellä syrjäisiä maaalueita.
Biomass also has the added advantage of giving farmers the chance to cultivate set-aside land.
Näillä alueilla pitäisi viljellä elintarvikkeita.
We should be cultivating food in these areas.
Olemme kaikki tietoisia siitä, että huomattavaa määrää maatalousmaasta ei viljellä ja että se siten huononee.
We are all aware that a substantial amount of agricultural land is not being cultivated and is becoming degraded.
viljellä (även: kasvattaaa)
Tämä tavoite saavutetaan vain sillä, että viljelijöiden annetaan viljellä.
This will only be achieved by allowing farmers to farm.
11:08 Voisimme yrittää viljellä lisää maata.
11:08 Well, we could try to farm more land.
11:41 Sen sijaan halutaan ehkä pysäyttää maatalouden jalanjäljen kasvu ja viljellä maita paremmin.
11:41 Instead, we maybe want to freeze the footprint of agriculture and farm the lands we have better.
viljellä (även: hautoa)

2. biologi: "bakteereja t. soluja"

Användningsexempel för "viljellä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishKokonaiset alueet autioituvat, koska niillä ei voi viljellä muita kasveja.
Whole areas are being abandoned because no alternative crops are grown there.
FinnishEuroopassa ei myöskään viljellä mitään muuntogeenistä sini- eli rehumailaslajiketta.
Moreover, there are no genetically-modified varieties of alfalfa in Europe.
FinnishKymmenettuhannet tuottajat ovat alkaneet viljellä mansikkaa päätöksen toivossa.
Tens of thousands of producers have started to grow strawberries in expectation of the decision.
FinnishSillä pinta-alalla ei voida viljellä ravintoa maapallon kasvavalle väestölle.
The same piece of land cannot be used subsequently for producing food for our growing world population.
FinnishNiiden maiden, jotka eivät voi viljellä säiliörehumaissia, olisi saatava oikeudenmukaista korvausta.
Countries which cannot grow silage maize should receive fair compensation.
FinnishAinoa asia, jonka he tietävät, on viljellä lisää elintarvikkeita.
The only thing they know they can do is to grow more food.
FinnishKysyntä nostaa hintaa, hinta lisää aktiivisuutta viljellä.
Demand will raise prices and prices give a boost to cultivation.
FinnishSiksi on vaikeaa taata, ettei hamppua viljellä huumeiden valmistamiseen.
It is, therefore, difficult to guarantee that there is no cultivation of hemp for the purpose of manufacturing drugs.
FinnishSiihen asti voimme viljellä slovenialaista sanontaa ”rukoile hyvää satoa, mutta älä kuitenkaan lopeta kuokkimista”.
But in the mean time, as you say in Slovenia, 'pray for a good harvest, but keep on hoeing'.
FinnishTyöttömyysaste on 70 prosenttia, inflaatio on yli 100 prosenttia ja 50:tä prosenttia maasta ei enää viljellä.
Unemployment is running at 70%, inflation is at over 100% and 50% of the land is no longer being farmed.
FinnishHeidän on voitava vapaasti viljellä perinteisiä viljelykasveja joutumatta maksamaan tekijänoikeuspalkkioita.
They must remain free to grow crops which have been traditionally grown, without having to pay royalties.
FinnishOlemme kaikki tietoisia siitä, että huomattavaa määrää maatalousmaasta ei viljellä ja että se siten huononee.
We are all aware that a substantial amount of agricultural land is not being cultivated and is becoming degraded.
FinnishNäillä alueilla pitäisi viljellä elintarvikkeita.
We should be cultivating food in these areas.
FinnishSiksi me olemme tehneet tarkistuksen, jonka mukaan näillä pelloilla saisi viljellä palkokasveja, apilaa, sinimailasta.
That is why we have tabled an amendment whereby legumes - grass-clover and lucerne - can be grown on such land.
FinnishEro ei ole siinä, etteivät viljelijät enää saisi tukea, vaan että heidän ei enää ole pakko viljellä tupakkaa.
The difference is not that farmers are no longer receiving support but that they are no longer compelled to grow tobacco.
FinnishToteamme, että tänä vuonna sellaisten maakuntien määrä, joissa ei viljellä oopiumia, on yli kasvanut Afganistanissa yli kaksinkertaiseksi.
We note that the number of opium-free provinces in Afghanistan has more than doubled this year.
FinnishSilti komission ehdotus, jonka mukaan vain luomuviljelijät voisivat viljellä palkokasveja, ei minusta ole riittävä.
The Commission proposal, however, to allow organic farmers only to plant legumes does not go anywhere near far enough.
FinnishPuolalaiset viljelijät voisivat madaltaa tuotantokustannuksiaan alkamalla viljellä muuntogeenisiä organismeja, mutta he eivät halua tehdä niin.
Polish farmers could reduce production costs by introducing GMOs, but do not wish to do so.
FinnishTämä koskee erityisesti kasveja, joita voidaan viljellä Euroopassa ainoastaan eteläreunalla, kuten puuvillaa ja tupakkaa.
That applies particularly to crops that can only be grown on the southern edge of Europe, such as cotton and tobacco.
FinnishSamaan aikaan nämä viljelijät olisivat kuitenkin voineet viljellä muita kasveja kuin niitä, joista tukea maksetaan.
During the same period, however, these farmers would have been able to grow crops other than those for which aid was payable.