"tulenarka" - Engelsk översättning

FI

"tulenarka" på engelska

FI tulenarka
volume_up
{adjektiv}

Eurooppa ei voi enää sallia sitä, että sen rajoilla kytee yhä näin tulenarka tilanne, jolle ovat ominaisempia - kuten aiemmin sanoin - etniset syyt kuin geopoliittiset näkökohdat.
Europe can no longer tolerate such an explosive situation, rooted more in ethnic than geopolitical considerations, continuing to develop on its doorstep.
tulenarka (även: lietsova)
Tällainen sotaisa ja tulenarka retoriikka voi vain pahentaa tilannetta.
Such bellicose and incendiary rhetoric can only make matters worse.
tulenarka (även: palava)

Användningsexempel för "tulenarka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishSamoin Brckon tulenarka tilanne on mielestäni ratkaistava vastaavalla kompromissilla.
Likewise, the delicate situation in Brcko I think may be resolved by a similar compromise.
FinnishTämä on ollut tulenarka aihe, jota kaikki osapuolet, myös parlamentti, ovat mieluimmin vältelleet.
That is a hot potato, which everyone, including Parliament, has preferred to avoid.
FinnishAlue on hyvin tulenarka, kuten jäsen Brok jo totesi.
This is a very sensitive region, as Mr Brok has already said.
FinnishIlman yhteispäätösmenettelyä muuten toivottavasta enemmistöpäätösten laajentamisesta tulee neuvostossa tulenarka asia.
Without codecision, the otherwise desirable extension of majority voting in the Council becomes highly dangerous.
FinnishPoliittinen tilanne on edelleen tulenarka.
The political situation is still fragile.
FinnishIranin tilanne on edelleen tulenarka.
On Iran, we are still at a delicate stage.
FinnishTilanne on yhä tulenarka.
As of today the situation remains volatile.
FinnishTämän viikon tiistaina Groznyssa sijaitsevaan parlamenttiin tehty aseellinen isku oli viimeisin muistutus siitä, että tilanne on edelleen tulenarka ja vaarallinen.
The armed attack that took place on Tuesday of this week on the Parliament in Grozny was the latest reminder that the situation remains volatile and dangerous.
FinnishKaikki ne, jotka tuntevat koko alueen tilanteen, tietävät, että tilanne on tulenarka ja että voimme siten jälleen odottaa, että konfliktit tällä alueella lisääntyvät.
Whoever is acquainted with the situation across the entire region, knows that this is a burning issue, and we can thus expect conflicts to flare up once again.
FinnishArvoisa puhemies, Euroopan unionin ja parlamentti on tämän osalta järkkymätön on ponnisteltava välttääkseen uuden konfliktin syttyminen alueella, joka on jo muutenkin melko tulenarka.
Mr President, the European Union - and Parliament within it, of course - must strive to avoid a new conflict in an area which is already troubled enough.
FinnishTiedän, että turvapaikkaoikeus on erittäin vaikea ja poliittisesti tulenarka aihe.
I know that asylum law is a difficult and politically sensitive issue but I think that we have made a start in the discussions in committee over recent months.
FinnishTe tiedätte, että tämä on ollut hyvin tulenarka aihe. Näiden kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten avulla me voimme luoda mahdollisuuksia myös eurooppalaisille lentoyhtiöille.
You know that this has been a very sensitive issue, and with these agreements with third countries we create better possibilities for European airlines as well.
FinnishSiitä tässä keskustelussa on kyse, joten mielestäni meidän pitää auttaa heitä, mutta meidän pitää myös muistaa, että alue on hyvin tulenarka ja strategisesti hyvin tärkeä.
That is what we are talking about, so I think we should help them, but we should also bear in mind that this is a very sensitive region which is geo-strategically very important.