"tahtoa" - Engelsk översättning

FI

"tahtoa" på engelska

FI tahtoa
volume_up
[tahdon|tahtonut] {verb}

1. allmänt

tahtoa (även: haluta, mieliä)
Tahtoa on, ja nyt tarvitaan poliittista aloitteellisuutta.
I now want the political initiative.
Onkin syytä kysyä, onko jäsenvaltioilla edes tahtoa siihen.
It makes you wonder whether the Member States even want one.
Tämä ei tosin ole täydellistä, mutta nämä luvut ilmaisevat joka tapauksessa tahtoa lisätä SOKRATES-ohjelman määrärahoja.
It is not perfect but the figures show that we want to make progress with Socrates.

2. "yl. kysymyksissä"

Meillä on tahtoa rakentaa kansojemme välistä luottamusta ja ystävällisiä suhteita tänään kuten tuolloinkin.
Today, as then, we care about building trust and friendly relations between our nations.

Användningsexempel för "tahtoa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishAjattelen myös esimerkiksi tahtoa tehdä lainsäädäntötyötä eläkerahastojen osalta.
Another example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
FinnishKyse on poliittisesta tahdosta, ja odotan komission osoittavan tällaista tahtoa.
It is a question of political will and I expect the Commission to show this will.
FinnishOnko olemassa riittävästi tahtoa muuttaa nykyisen globalisaatioprosessin suuntaa?
How much will is there to change the course of the current trend of globalisation?
FinnishArvoisa puhemies, en tietenkään aseta puhemiehistön hyvää tahtoa kyseenalaiseksi.
Mr President. Of course I am not calling the goodwill of the Bureau into question.
FinnishNyt meillä on, kuten on sanottu, tilaisuus toimia, ja tarvitsemme tahtoa toimia.
Now we have, as has been said, the opportunity to act, and we need the will to act.
FinnishMeillä on ehkä potentiaalia, mutta ilman poliittista tahtoa meillä ei ole mitään.
We may have the capabilities, but if we do not have political will we have nothing.
FinnishUskon, että parlamentilla on hyvää tahtoa ja päättäväisyyttä toimia juuri näin.
I believe that this House has the goodwill and determination to do just that.
FinnishTiedämme kuitenkin hyvin, että loppujen lopuksi tarvitaan poliittista tahtoa.
But, in the final analysis, as we all know, what we need is the political will.
FinnishJos poliittista tahtoa löytyy, päätös voidaan tehdä kuuden kuukauden kuluessa.
If the political will exists, the decision could be adopted within six months.
FinnishValitettavasti näyttää siltä, että Saksalta puuttuu paljon poliittista tahtoa.
Unfortunately, it appears that there is rather a lack of political will in Germany.
FinnishSääntöjä on riittävästi, mutta poliittista tahtoa ja päättäväisyyttä puuttuu.
The rules are sufficient, but there is a lack of political will and determination.
FinnishTässä nimenomaisessa tapauksessa poliittista tahtoa on, ja ratkaisukin löytyy.
In this particular case, where there is a political will, a way can be found.
FinnishMinisterit osoittivat yksimielisesti poliittista tahtoa tukea komission ajatuksia.
Ministers unanimously indicated a political will to back Commission thinking.
FinnishSe edellyttää todella korkeatasoista johtajuutta ja lujaa poliittista tahtoa.
To do so demands a really high degree of leadership and strength of political will.
FinnishJäsenvaltiot tarvitsevat poliittisia johtajia ja tahtoa uudistusten toteuttamiseen.
The Member States will need political leaders and the will to put reforms in place.
FinnishSen vuoksi on tärkeää, että EU näyttää tietä ja että sillä on poliittista tahtoa.
It is therefore important that the EU now leads the way and shows the political will.
FinnishOlen melko varma, että on, mutta molemmilta puolilta on löydyttävä poliittista tahtoa.
I am quite sure that one can, but there needs to be political will on both sides.
FinnishKeskeinen kysymys on, löytyykö tämän muutoksen aikaan saamiseksi poliittista tahtoa.
The key question is whether there is the political will to drive that change.
FinnishSiihen tarvitaan vain poliittista tahtoa.
It is possible and practical to implement and needs only the necessary political will.
FinnishMutta sisäistä tahtoa emme voi luoda.
We can encourage and put pressure on them, but we cannot force our will upon them.