"riskialtista" - Engelsk översättning

FI

"riskialtista" på engelska

Se exempelmeningar för "riskialtista" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "riskialtista" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishSe on selvästi erittäin riskialtista teknologiaa, joka aiheuttaa vaaraa väestölle.
This is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
FinnishYdinvoima on riskialtista teknologiaa, jolla on ennalta arvaamattomia seurauksia.
Nuclear power remains a high-risk technology with incalculable consequences.
FinnishSe olisi aivan liian riskialtista sekä turvallisuus- että ympäristösyistä.
This would be too dangerous both from a safety and environmental point of view.
FinnishHaluaisin myös sanoa, että riskialtista verta on olemassa - siitä ei ole epäilystä.
I should also like to say that, yes, there is an amount of risk blood - no question about that.
FinnishMe emme voi tukea tätä perusteetonta, toimielinten kannalta riskialtista uhkayritystä.
We cannot support this unjustified institutionally risky venture.
FinnishLuottokortin numeron antaminen ei saa eikä se voi olla riskialtista.
Giving your credit card details must not and cannot involve a risk.
FinnishKaikkein köyhimpien maiden alueellinen yhdentyminen on mielestäni jokseenkin riskialtista.
Regional integration among the very poorest countries still seems a very risky undertaking to me.
FinnishSe olisi tarpeetonta ja jopa riskialtista tukemisen vaikeuttamista.
All this does is to introduce unnecessary and even risky complications into this aid programme.
FinnishLisäksi direktiivillä säädetään erittäin riskialtista liiketoimintaa koskevista vähimmäisstandardeista.
The directive will also impose minimum standards for high-risk businesses.
FinnishSamoin kuin mikä tahansa muukin liiketoiminta myös pankkitoiminta on riskialtista.
Banking, like any other business, is risky.
FinnishSe on riskialtista, ja edessä on tuntemattomia riskejä.
It is high-risk and there are unknown risks which lie ahead.
FinnishMe olemme harjoittaneet riskialtista budjettipolitiikkaa, jossa budjettialijäämien avulla virkistetään taloutta.
We have conducted a risky budgetary policy using budgetary deficits to stimulate the economy.
FinnishOn todella riskialtista antaa Turkille turhaa toivoa liittymisestä.
There are real dangers in leading Turkey on.
FinnishTämän vuoksi on käsittämättömän riskialtista olla sen osalta riippuvainen Yhdysvaltojen armeijan harkintakyvystä.
It is therefore unbelievably risky for this to be dependent on the discretion of the US military.
FinnishSiksi tämän mietinnön tukeminen olisi riskialtista.
To support this report would therefore be very risky.
FinnishHänen todetaan sanoneen, että hän suhtautuu asiaan tietyllä skeptisyydellä ja katsoo, että tilanteen jatkuminen entiseen malliin on riskialtista.
He is quoted as saying, 'I see this with a certain scepticism. If things go on like this, I see a risk'.
FinnishJulkiset langattomat verkot ovat hyödyllisiä, mutta jos niitä ei ole suojattu oikein, yhteyden muodostaminen niihin voi olla riskialtista.
Public wireless networks are convenient, but if they're not properly secured, connecting to one might be risky.
FinnishJulkiset langattomat verkot ovat hyödyllisiä, mutta jos niitä ei ole suojattu oikein, yhteyden muodostaminen niihin voi olla riskialtista.
Public wireless networks are convenient, but if they are not properly secured, connecting to one might be risky.
FinnishKun otamme huomioon sen vaikutukset, voisimme päätellä, että Angolan vesillä kalastaminen on EU:lle riskialtista toimintaa.
If we consider the repercussions of this, we could conclude that fishing in Angolan waters is a rather risky matter as far as the EU is concerned.
FinnishTämä on hieman riskialtista.

Lär dig andra ord

Finnish
  • riskialtista

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.