"palvelus" - Engelsk översättning

FI

"palvelus" på engelska

volume_up
palvelus {substantiv}

FI palvelus
volume_up
{substantiv}

Tämä on mielestäni paras palvelus, joka Euroopalle voidaan tällä hetkellä tehdä.
I think that is the best favour Europe can be done today.
Mielestäni tämä on myös oikeus; turvapaikka on oikeus, eikä palvelus.
I believe this also to be a right; asylum is a right, not a favour.
Se on tehtävämme ja se palvelus teidän pitäisi vielä tehdä meille, arvoisa komissaari.
That is our task and I believe the Commissioner should do us that favour.
volume_up
service {substantiv}
Lehdistönvapaus Venäjällä on myös palvelus Venäjän kansalle!
Freedom of the press for Russia is also a service to the Russian people.
Se olisi suuri palvelus parlamentaariselle demokratialle.
It would be a great service to parliamentary democracy.
Se on suurin palvelus, minkä se voi tehdä tamileille ja koko Sri Lankan kansalle.
That is the greatest service it could provide to the Tamils and all the people of Sri Lanka.

Användningsexempel för "palvelus" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishTällä tavalla tehdään suurempi palvelus kansanterveydelle Euroopan unionissa.
This would greatly benefit public health in the European Union.
FinnishBarrosolla ei ole visiota eikä poliittista rohkeutta, ja tämä on kaikkea muuta kuin palvelus Euroopalle.
Barroso lacks vision and political boldness, and this does Europe no favours.
FinnishParas palvelus, jonka se voi tehdä Euroopan unionille, on jättää paikkansa.
The best thing it can do for the European Union is to go.
FinnishMeille kerrotaan, että meidän pitäisi tehdä palvelus Yhdysvalloille osoittaaksemme olevamme hyviä liittolaisia.
We are told that we should oblige the US in order to prove that we are good allies.
FinnishSe saattaa jopa olla niille suunnaton palvelus.
It may even be a way of doing extremism a great deal of good.
FinnishSe on myös palvelus tuleville neuvotteluille ja tuleville sopimuksille, joista neuvottelemme ja sovimme kahdenvälisesti.
For that can only be to the benefit of future negotiations and future agreements which we will be negotiating and deciding bilaterally.
FinnishNiin tekemällä varmistetaan alan tulevaisuus ja tehdään miljoonille autoteollisuudelle työskenteleville eurooppalaisille hyvä palvelus.
By doing that, you future-proof the sector and you do the millions of Europeans working in the motor industry a real good turn.
FinnishKomission tarkoituksellinen lyhytnäköisyys on tuskin ollut palvelus Euroopan kuluttajille, eikä viime kädessä edes EU: n ja Irlannin naudanlihantuottajille.
Wilful short-sightedness by the Commission has done no favours for Europe's consumers, nor even in the end for the EU's and Ireland's beef producers.
FinnishSen riisin tuottaminen ei ole palvelus paikallisille vaan riisi on tuotettu mainostamalla noiden alueiden tuotannon vapaata pääsyä yhteisön markkinoille.
But that rice is not produced there; those places merely act as transit points giving free access to the Community market earmarked for those territories.