"päätelmä" - Engelsk översättning

FI

"päätelmä" på engelska

FI

päätelmä {substantiv}

volume_up
Kertomuksen päätelmä, tilintarkastustuomioistuimen päätelmä on seuraava: "hyvä, muttei täydellinen".
The conclusion of this report, the conclusion of the Court's work is as follows: 'good, but not perfect'.
Omasta mielestäni päätelmien 10 kohta on mietinnän tärkein päätelmä.
In my opinion, conclusion number 10 is maybe the most important conclusion of the report.
Tämä päätelmä on Euroopan naapuruuspolitiikan arvioinnin tuloksien mukainen.
This conclusion is in line with the results of the review of the European neighbourhood policy.
päätelmä (även: päättely)
päätelmä (även: huomautus, havainto, kommentti, päätös)
Haluan kiittää jäsen Bourlangesia hänen loppuhuomautuksestaan, joka suo minulle tervetulleen mahdollisuuden esittää muutama päätelmä.
I should like to thank Mr Bourlanges for his concluding remark which gives me a welcome opportunity now to present my few concluding observations.

Användningsexempel för "päätelmä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishAsiasta voidaan tehdä vain yksi päätelmä: palvelumarkkinoiden tilanne vauhditti talouskehitystä.
The state of the services market contributed to accelerating economic development.
FinnishSellainen väite on sofismi eli väärä päätelmä, joka näyttää oikealta.
That is mere sophistry: false reasoning masquerading as sound argument.
FinnishTämä päätelmä on esitetty selvästi vuosittaisen kertomuksen sivulla 14.
This fact is clearly stated on page 14 of the annual report.
FinnishMikä on komission ja OLAFin päätelmä tästä tapauksesta?
What are the Commission's and OLAF's conclusions in relation to this case?
FinnishTästä seuraa päätelmä, että meidän tulee antaa oikeita viestejä maanviljelijöille.
Finally, we must give the right signals to farmers.
FinnishTämä on siis ensimmäinen päätelmä, joka on tehtävä: ensiksi on pysäytettävä tartunnan leviäminen.
This is, therefore, the first lesson to draw: we must initially block the spread of the disease.
FinnishSivulla 8 tehdään päätelmä, että yhteisen maatalouspolitiikan maksuissa esiintyi vielä merkittävästi virheitä.
On page 8 it concludes that CAP expenditure was still materially affected by errors.
FinnishSe on selvä päätelmä, jonka voimme tänään tehdä.
That is the clear analysis we can make today.
FinnishNäissä keskusteluissa saatiin pikaisesti aikaan yksimielinen päätelmä, ja sen teksti julkistettiin jo illalla 21. syyskuuta.
The talks rapidly led to unanimous conclusions, the text of which was made public on the evening of 21 September.
FinnishTämähän on aivan väärä päätelmä!
But that is totally wrong as a point of departure!
FinnishKaikkein tärkein päätelmä on mielestäni se, että liioittelu on joka tapauksessa pienempi erehdys kuin toimimatta jättäminen.
The most salient of these, in my opinion, is that, even so, it is better to err through excess than through omission.
FinnishToinen päätelmä liittyy suunnitteluun.
FinnishNeljäs päätelmä: kansalaisilla on epäilemättä oikeus kysyä, miten Euroopan parlamentti aikoo hyödyntää tutkintavaliokunnan työtä.
Fourthly, the general public is clearly entitled to ask how Parliament intends to follow up the report of the Committee of Inquiry.
FinnishOn tehty myös toinen erheellinen päätelmä, nimittäin että harkinnanvarainen veropolitiikka olisi hyvästä kaikissa taloudellisissa tilanteissa.
A further mistaken assumption was made, namely that discretionary fiscal policies are right for any economic situation.
FinnishOn niin paljon asioita, jotka haluaisin mainita, mutta tärkein päätelmä todellakin on, että tarvitsemme erityisen vammaisia koskevan direktiivin.
There are so many points that I would like to mention, but really the bottom line is a specific disability directive.
FinnishSanon kuitenkin heti alkuun, että olisi virheellistä tehdä sellainen päätelmä, ettei mikään ole muuttunut ja ettemme ole edistyneet yhtään.
But to begin with, I must say that it would be wrong to think that nothing has changed, or that we have not made any progress.
FinnishSe on virheellinen päätelmä.
FinnishHaluan kiittää jäsen Bourlangesia hänen loppuhuomautuksestaan, joka suo minulle tervetulleen mahdollisuuden esittää muutama päätelmä.
I should like to thank Mr Bourlanges for his concluding remark which gives me a welcome opportunity now to present my few concluding observations.
FinnishTämä päätelmä, joka voi vaikuttaa päivänselvältä, kuvastaa kattavasti parlamentin rahoitusnäkymiä koskevien pyrkimysten todellista merkitystä.
Within this syllogism, which may seem obvious, lies the full significance of the battle that Parliament is waging on the financial perspectives.
FinnishOnko tästä sitten tehtävä sellainen päätelmä, että kantasolujen, niin aikuisten kuin alkioiden kantasolujen, hoitotavoitteinen päämäärä on kiistettävä ja kiellettävä?
However, must we infer from this that the therapeutic aspect of research into stem cells, whether adult or embryonic, should be condemned and rejected?