"olematon" - Engelsk översättning

FI

"olematon" på engelska

volume_up
me {pron.}
EN
FI

olematon {adjektiv}

volume_up
2. "hinnasta"
olematon (även: puoli-ilmainen)

Användningsexempel för "olematon" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishLisäksi tehokkuuden lisäys, joka tällä muutoksella saavutetaan, on täysin olematon.
Furthermore, the gains in efficiency that would result from such a change are negligible.
FinnishTieteellisten todisteiden mukaan lintuinfluenssan ihmiselle aiheuttama riski on lähes olematon.
The scientific evidence is that the risk to humans of avian flu is almost zero.
FinnishYhdysvaltojen lobbaajien edustus parlamentissa on lähes olematon.
The United States maintains an almost invisible lobbying presence in the Parliament.
FinnishVaikka vähäinenkin työajan rajoittaminen merkitsee enemmän kuin olematon rajoittaminen.
Some restriction, even a derisory cut, in working hours is better than no restriction at all.
FinnishHallitusten kapasiteetti kriisin kohtaamiseen on olematon.
The capacity of governments for confronting this crisis is totally non-existent.
FinnishVaara siitä, että komission yksiköt lakaisisivat asiat maton alle, on lähes olematon.
The risk of Commission departments tending to brush things under the carpet is almost nonexistent.
FinnishSanon heti, että ero on käytännössä olematon.
I would like to point out straight away that there is practically no difference.
FinnishKoska se ei ole kovin todennäköistä, aidosti dopingista vapaan urheilun mahdollisuus on lähes olematon.
While the chance of that remains remote, the prospect of truly drug-free sport remains bleak.
FinnishKeski-Aasian maiden köyhtyminen ja olematon talouskasvu ovat kärjistäneet sosioekonomisia jännitteitä.
Poverty and lack of growth in the countries of Central Asia have exacerbated socio-economic tensions.
FinnishParadoksaalista kylläkin, Euroopan parlamentin rooli on hyvin pieni tai oikeastaan olematon tällä alalla.
Paradoxically, the role of the European Parliament is minimal, or rather, non-existent in this area.
FinnishInfrastruktuuri on lähes olematon, ja joillakin paikkakunnilla on pulaa vedestä ja sähköstä.
Infrastructure is minimal and in some localities the population has to contend with water and electricity shortages.
FinnishOlematon valuuttakurssipolitiikka ja yliarvostettu euro.
A non-existent exchange policy and an overvalued euro.
FinnishLähes kaikki heistä olivat keski-ikäisiä naisia, joilla oli tehdastyön lisäksi vähäinen tai olematon ammattitaito.
It left 160 unemployed - almost all women - of middle age, with little or no skills outside the factory.
FinnishJos tunnusten merkitys sitä paitsi olisi niin olematon kuin niiden vastustajat väittävät, miksi edes vaivautua vastustamaan niitä?
Besides, if symbols were as marginal as their opponents say, then why bother to oppose them?
FinnishRehellisesti sanottuna tulos on ollut olematon.
FinnishMaassa asuu noin 300 heimoa, joista lukematon määrä elää eristyksissä, koska viestintäverkko on lähes olematon.
A country containing some 300 tribes, some of which live in total isolation, as the communications network is virtually non-existent.
FinnishTosiasia on, että Eurooppa voi todella vaikuttaa asioihin, mutta ilman taloudellisia resursseja sen lisäarvo on olematon.
The fact is that Europe really can make a difference, but if financial resources are lacking European added value will be zero.
Finnish., olematon prosenttiosuus Euroopan unionin talousarviosta.
You are avoiding giving the annual figure, which would represent 0.0 something percent, a tiny fraction of the European budget.
FinnishSe johtuu siitä, että tilanteen tarkasteleminen on osoittanut ehdotuksen toteutumisen todennäköisyyden olevan täysin tai lähes olematon.
It was because analysis of the situation showed that the possibility of achieving them was zero, or close to zero.
FinnishSananvapaus on olematon.