"ohjeet" - Engelsk översättning

FI

"ohjeet" på engelska

FI ohjeet
volume_up
{pluralis}

ohjeet (även: ohjeistukset)
Tarkista tulostimen mukana toimitetut ohjeet ennen uuden tulostimen asentamista.
Before you install a new printer, check the instructions that came with your printer.
Tarkista aina tarkemmat ohjeet tulostinmallin mukana toimitetuista tiedoista.
Always consult the information that came with your model for specific instructions.
Tulosta nämä ohjeet ja säilytä niitä yhdessä järjestelmän korjauslevyn kanssa.
Print these instructions and keep them in a safe location with your system repair disc.
ohjeet (även: neuvot, käyttöohjeet)
Location: the Eurotower (see map and road directions)
Ohjelma voi sijainnin avulla antaa tietoja läheisistä ravintoloista tai ajo-ohjeet seuraavaan kohteeseen.
A program could then use that location to provide you with information about nearby restaurants or driving directions to your next destination.
Pahoittelin tätä edellisessä puheenvuorossani, jossa totesin myös antaneeni tiukat ohjeet siitä, ettei tämä saa toistua, sillä haluamme tehdä yhteistyötä.
In my former remarks, I said that I regretted this, and that I had given directions that it should not happen again; we want to cooperate.
ohjeet (även: viittaukset)
Hyväksyttekö esittämämme muutokset, jotka antavat selkeät ohjeet siitä, kuinka vaaroja tulisi arvioida?
Will you accept our amendments which give completely clear indications about how risk is to be assessed?
Tämä on kyseisen kohdan tarkoitus, ja mielestäni siinä annetaan komissiolle erittäin selvät ohjeet tulevia toimia varten.
That is what this item is for, and it is my belief that it thus gives the Commission very, very good indications of what to do.
Sen vuoksi komission esittäessä muutosta direktiiviin 90/220 on mukana oltava selkeät ohjeet riskien arvioinnista.
Consequently, when the Commission produces the amended version of Directive 90/220, it must be sure to include clear indications on risk assessment.
ohjeet (även: säännöt)
volume_up
dos and don'ts {substantiv}
ohjeet (även: säännöt, tilaukset)
volume_up
orders {plur.}
Mielipuoliset ohjeet annettiin Pohjois-Ugandan katolisten lähetysasemien käyttämällä radiopuhelintaajuudella.
The crazy orders were given over the frequency used by the network of two-way radios belonging to the Catholic missions of northern Uganda.

Användningsexempel för "ohjeet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishJoissakin tulostimissa annetaan myös ohjeet tulostimen tila- tai näyttöalueella.
Some printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
FinnishKatso Kirkkauden säätämisen ohjeet -sivun esimerkkikuvia ja valitse Seuraava.
On the How to adjust brightness page, look at the sample images, and click Next.
FinnishLue ohjeet siihen, miten voit tarkistaa käyttämäsi Windows- ja Service Pack -version.
Learn how to identify what version of Windows and service pack you are running
FinnishOhjeet löytyvät kaikilla virallisilla kielillä komission verkkosivuilta.
This advice is now available in all official languages on the Commission website.
FinnishYleiset ohjeet EU:n toimielimiltä eivät näissä asioissa vaikuta millään tavoin.
General pointers from the EU institutions on these matters contribute absolutely nothing.
Finnishan hallitusta vetämään pois nämä ohjeet.
The resolution rightly asks the Cambodian Government to withdraw these guidelines.
FinnishSe on varsin eri asia kuin "ohjeet rahoituksessa noudatettavista periaatteista"!
That is quite different from 'guidelines for principles of funding'!
FinnishSen vuoksi komissio laati eurooppalaiset ohjeet rintasyövän seulonnasta.
This is why the Commission developed European guidelines on breast cancer screening.
FinnishJälleen kerran EU:n ohjeet laadunvarmistuksesta ovat osoittaneet arvonsa.
Once again the EU guidelines on quality assurance have proved their worth.
FinnishLaitteiden asennuksen ryhmäkäytännön avulla hallinnan vaiheittaiset ohjeet
Step-by-Step Guide to Controlling Device Installation Using Group Policy
FinnishNäin ollen jäsenvaltiot laativat ohjeet tällaisten kriisien hoitamista varten.
Member States subsequently drew up guidelines to handle such crises.
FinnishPyrimme nyt panemaan täytäntöön nämä ohjeet, kuten mietinnössä todetaan.
We are now trying to implement those guidelines, as stated in the report.
FinnishVerotuspäätöksen mukana on ohjeet siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.
For details of exactly where and how, see your tax assessment letter.
FinnishTältä osin voitaisiin harkita mahdollisuutta laatia jäsenvaltioille viralliset ohjeet.
The possibility of guidelines for Member States could be considered.
FinnishAnnan edustustolle ohjeet siitä, että logot on poistettava maastoautoista.
I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
FinnishEuroopan parlamentilta saatavat ohjeet olisivat varmasti hyödyllisiä.
Such guidance from the European Parliament would undoubtedly be helpful.
FinnishUnionin Hanoin edustajat ovat saaneet tätä asiaa koskevat ohjeet.
The representatives of the Union in Hanoi have received guidance in this connection.
FinnishTässä vaiheittaiset ohjeet persoonallisten esitysten luomiseen:
Here’s a step‑by‑step guide to making your own highly persuasive presentation:
FinnishTehtäviä koskevat ohjeet eivät valitettavasti ole vielä käytettävissämme.
Unfortunately, we do not yet have the promised handbook about that.
FinnishUseiden paikallisten ryhmäkäytäntöobjektien hallinnan vaiheittaiset ohjeet
Step-by-Step Guide to Managing Multiple Local Group Policy Objects