"muovata" - Engelsk översättning

FI

"muovata" på engelska

FI muovata
volume_up
[muovaan|muovannut] {verb}

muovata (även: muotoilla)
3 000 lobbaajaa yrittää muovata 600 jäsenen mielipiteitä.
There are 3 000 lobbyists trying to shape the views of 600 Members.
Oikeusjärjestykseen kuuluu myös mahdollisuus muovata itse oma elämänsä.
This rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
Kullakin valtiolla niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa on oikeus hallita ja muovata omaa kehystään.
Every state, both in the EU and in the rest of the world, has the right to own and shape its own development.
muovata
muovata (även: esittää, veistää)

Användningsexempel för "muovata" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishNyt on ehdottoman tärkeää muovata ja rakentaa voimakkaita strategisia kumppanuuksia.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
FinnishKumpikin asiakirja on pelkkää märkää paperia, ellei niitä muovata käytäntöön.
Both documents are worthless if they are not applicable in practice.
FinnishNe voivat tehostaa niitä ja muovata niitä myönteisesti.
We can make them more effective and structure them positively.
FinnishSisämarkkinat on toteutettava myös työmarkkinoilla, jos me haluamme muovata Eurooppaa kokonaisuutena.
The internal market must also be completed within the labour market if we want to make Europe an integrated whole.
FinnishVoimme ja haluamme muovata maailmanlaajuistumista.
We can and we desire to bring about globalisation.
FinnishMeidän on pystyttävä näkemään suuria kokonaisuuksia, jotta Euroopan ihmiset voivat muovata elämänsä elämisen arvoiseksi.
We must take a broad view of the whole question, so that the people of Europe can lead a life worth living.
FinnishToivon, että sen avulla voidaan muovata vastedes hyvin myös yhteenkasvun rakennetukea Euroopan unionissa.
I hope that it will play a part in our continuing efforts to promote an ever closer European Union through the Structural Funds.
FinnishEuroopan unionin on vastustettava kiusausta muovata jäsenvaltioiden kansalaisten luonnetta ja vaikuttaa heidän kansallistunteeseensa.
The European Union should resist the temptation to 'mould' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.
FinnishElinikäisen oppimisen tavoitteena on vastata suuryritysten tarpeisiin saada joustavia työntekijöitä, joita voidaan muovata riistämisen maksimoimiseksi.
The objective of 'lifelong learning' is to satisfy the demand of big business for flexible workers moulded for even greater exploitation.
FinnishTästä syystä ehdotamme pilottihanketta, jossa rajaseuduilla muodostetaan klustereita, joiden avulla voidaan muovata strategisia liittoutumia.
For that reason, we are proposing a pilot project for the formation of clusters in the border regions, through which strategic alliances can be forged.
FinnishKyse on myös siitä, että lisätaidot tarjoavat ihmisille mahdollisuuden muovata tulevaisuuden työpaikkoja ja siten osallistua aktiivisesti innovatiiviseen talouteen.
It is also about the fact that additional qualifications will give people the opportunity to design the jobs of the future and, therefore, to make an active contribution to an innovative economy.