"metsäpolitiikka" - Engelsk översättning

FI

"metsäpolitiikka" på engelska

FI

metsäpolitiikka {substantiv}

volume_up
metsäpolitiikka

Användningsexempel för "metsäpolitiikka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishLopuksi tahtoisin kysyä, koska Euroopassa laaditaan selkeä yhteisön metsäpolitiikka.
Finally, I should like to ask when there will be a clear common EU policy on forests.
FinnishMietinnössä osoitetaan selvästi, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle.
The report accurately shows that forestry policy is the responsibility of Member States.
FinnishMetsäpolitiikka on kansallinen asia: erot jäsenvaltioiden välillä ovat erittäin suuria.
Forestry policy is a national matter: there are very large differences between the EU Member States.
FinnishYhteinen metsäpolitiikka on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.
A common forestry policy is, more than ever, of vital importance.
FinnishVielä pahempaa olisi metsäpolitiikka, joka olisi samaa laatua kuin eurooppalainen maatalouspolitiikka.
This is a forestry policy similar to the European CAP.
FinnishMeillä on yhteinen teollisuus- ja talouspolitiikka, ja samalla tavalla meillä voi olla yhteinen metsäpolitiikka.
We have a common industrial and commercial policy and we can have a common forestry policy in the same way.
FinnishLopuksi, arvoisa puhemies, pyydän vielä uudelleen, että koko unionille laaditaan yhteinen metsäpolitiikka.
I end, Mr President, by calling, once again, for the establishment of a common forestry policy for the whole Union.
FinnishMietintö lähtee siitä, että tulevaisuudessakin metsäpolitiikka sinänsä kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan.
The report makes the assumption that, even in the future, forestry policy itself will fall within the competence of the Member States.
FinnishJunilistan on vahvasti sitä mieltä, että yhteinen metsäpolitiikka Euroopan unionin yhteistyön puitteissa ei ole suotavaa.
Junilistan is firmly of the view that a common forestry policy within the framework of EU cooperation is not desirable.
FinnishTästä syystä myös metsäpolitiikka on eri maissa erilaista.
It is influenced by ecological, social and economical factors, which is also why forestry policy differs from country to country.
FinnishMetsäpinta-alaan ei vaikuta vain metsäpolitiikka vaan myös muut politiikanalat, kuten verotuspolitiikka, maan omistus ja maahan liittyvät oikeudet.
Forest cover is not only affected by forest policies, but also by other policies such as taxation policy, land tenure and rights.
FinnishSilloin ei ole paikallaan ottaa käyttöön yhteistä strategiaa vielä yhdellä alalla, varsinkin kun jo nykyisin yksittäisillä mailla on toimiva metsäpolitiikka.
It is inappropriate to adopt a further joint strategy in another area, particularly as there are already well developed Forestry Policies in the individual countries.
FinnishTekemillämme muutoksilla takaamme, että metsäpolitiikka pysyy kansallisissa ja osaksi jäsenvaltioiden edustaman pysyvän metsäkomitean käsissä.
With the changes we are making we can guarantee that forestry policy will remain in the hands of individual countries and of the Standing Forest Committee that represents the Member States.
Finnish   – Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollega Kindermannia erityisesti siitä, että hän luotaa hyvin sitä, mitä eurooppalainen metsäpolitiikka on ja mitä tulee tehdä.
   – Mr President, I wish to thank my colleague, Mr Kindermann, particularly for successfully probing into the issue of what European policy on forestry is and what it should be doing.
FinnishNämä eroavuudet pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen välillä aiheuttavat sen, ettei yhteinen metsäpolitiikka ylipäänsä sovi Euroopan unionille eikä sitä pidä toteuttaa.
It is these differences between North and South, East and West which, on the whole, make a joint forestry policy inappropriate. Such a policy should not be introduced within the European Union.
FinnishMetsäpolitiikka ei ole yhteisön vastuualue. Ei voida myöskään kiistää, että muiden alojen politiikat, kuten ympäristö- ja maatalouspolitiikka vaikuttavat yhä enemmän metsänhoitoon.
Forestry policy is not a Community matter, although it cannot be denied it, and forest management too, are increasingly influenced by policy in other areas such as the environment and agriculture.