"lopetettavaksi" - Engelsk översättning

FI

"lopetettavaksi" på engelska

Se exempelmeningar för "lopetettavaksi" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "lopetettavaksi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishHaluamme myös Turkin kanssa käytävät neuvottelut lopetettavaksi heti.
We also want to see the negotiations with Turkey brought to an immediate end.
FinnishVuosi sitten espanjalainen tuomari määräsi ainoan baskinkielisen päivälehden lopetettavaksi ja tuomitsi useita lehtimiehiä vankilaan – osa heistä on siellä edelleen.
A year ago, a Spanish judge ordered the closure of , the only daily newspaper in the Basque language, and imprisoned several journalists – some are still in prison.
FinnishTästä näkökulmasta on selvää, että Teksasin tai Kiinan rikoslait, joissa voidaan määrätä jotain niin harvinaista kuin elämä lopetettavaksi, ovat todellisia hairahduksia.
From that perspective, it is evident that the penal codes of Texas or China, which can allow something as extraordinarily rare as life to be ended, are a real aberration.
FinnishArvoisa puhemies, lienee kiistatonta, että Euroopan laajuinen julkinen mielipide vaatii lopetettavaksi elävien eläinten kuljetukseen liittyvän eläinrääkkäyksen heti.
Mr President, it is probably indisputable that Europe-wide public opinion is demanding an immediate end to the animal cruelty associated with the transportation of live animals.

Lär dig andra ord

Finnish
  • lopetettavaksi

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.