"leikkaukset" - Engelsk översättning

FI

"leikkaukset" på engelska

EN

FI leikkaukset
volume_up
{pluralis}

leikkaukset
volume_up
cuts {plur.}
Suurimmat leikkaukset ovat ehkä kuitenkin kohdistuneet rakennepolitiikkoihin.
But perhaps the area where the biggest cuts have been made is that of structural policies.
Natoa uhkaavat kuitenkin rajut leikkaukset, jotka kohdistuvat Euroopan asevoimiin.
But NATO is threatened by the savage cuts being imposed on European armed forces.
Lisäksi leikkaukset koskisivat silloin koheesiopolitiikkaa.
Moreover, the cuts would then be made in connection with cohesion policy.

Användningsexempel för "leikkaukset" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishVähennys on valtava, ja sen lisäksi leikkaukset kohdistuvat myös rakennerahastoihin.
That is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
FinnishElokuvateollisuuden valtiontuen leikkaukset ovat epäoikeutettuja ja ei-toivottuja.
Any reduction in state aid to the film industry would be unwarranted and undesirable.
FinnishValitettavasti neuvoston ensimmäistä käsittelyä hallitsivat leikkaukset.
Unfortunately, the first reading by the Council was governed by a cutback rationale.
FinnishJos nämä varat menevät maitorahastoon, leikkaukset kirvelevät vielä vähemmän.
If this money goes into the milk fund, the cut will hurt even less.
FinnishYksikään näistä jäsenvaltioista ei voi kertoa meille, mihin leikkaukset kohdistuvat.
None of these Member States can tell us where the axe will fall.
FinnishToisena asiana on kolmansia maita koskeviin perinteiseen politiikkaan tehtävät leikkaukset.
The second issue is the cut in traditional policies on third countries.
FinnishArvoisa herra puheenjohtaja, arvoisa edustaja, neuvosto todellakin päätti tehdä leikkaukset tällä tavoin.
Mr President, the Council did indeed decide to cut the appropriations in this way.
FinnishSodan jälkeiset jättiläisdevalvaatiot ja setelien leikkaukset muistaen rahaan suhtaudutaan vakavasti.
Memories of massive postWar devaluation lead us to regard money seriously.
FinnishJotkin leikkaukset ovat välttämättömiä, ja sen vuoksi jotkin painopisteet voivat myös joutua taka-alalle.
Some cutbacks are necessary and therefore some priorities can also take second place.
FinnishVolkswagenin ja Opelin leikkaukset osoittavat itse asiassa, että meidän on valittava toinen tie.
What the cutbacks at Volkswagen and Opel actually illustrate is the need to opt for another route.
FinnishSen vuoksi olemme peruuttaneet neuvoston sitä koskevat leikkaukset.
Which is why we have reversed the Council' s cutbacks here.
FinnishLeikkaukset tällä sektorilla voivat vaikuttaa kehitykseen kielteisesti, mitä ei saa tapahtua.
Cutbacks in this sector can have a negative impact on development which must not be allowed to happen.
FinnishHaluan myös korostaa, että marginaaliset leikkaukset ovat kalleimpia, joten meidän on toimittava varoen.
Furthermore, I would emphasise that marginal reductions are the most costly, so we should be careful.
FinnishOlemme hyväksyneet suuret maksujen leikkaukset, vaikka kustannukset ovatkin korkeat.
We have accepted large reductions in payments in spite of the fact that we already have a mountain of payments before us.
FinnishLeikkaukset ovat tarpeen, jos haluamme selviytyä kriisistä.
Cutbacks are needed if we are to overcome the crisis.
FinnishMihin moiset dramaattiset leikkaukset kohdistuisivat?
Where would such drastic reductions fall?
FinnishTietyissä tapauksissa seuraukset olivat kuitenkin kielteisiä niille budjettikohdille, joihin leikkaukset kohdistuivat.
In certain cases, however, there were less than welcome consequences for those Budget items affected by reductions.
FinnishNeuvoston ehdottamat leikkaukset kuuluvat osaksi menoluokkaan 1 eli maataloustukeen, osaksi menoluokkiin 3 ja 4.
The cutbacks which the Council has proposed are partly in heading 1, i.e. agricultural aid, and partly in headings 3 and 4.
FinnishKreikkalaiset joutuvat vetämään vyötä kireämmälle ja leikkaukset koskevat kipeästi kaikkia virkamiehistä eläkeläisiin.
The Greeks are being forced to tighten their belts and the austerity measures are hitting everyone indiscriminately, from civil servants to pensioners.
FinnishJatkuvat varojen leikkaukset poliisipalveluissa rajojen samalla poistuessa eivät nimittäin ole haitaksi ainoastaan tässä yhteydessä.
Continual retrenchment in police services at the same time as borders are being eliminated is counterproductive, and not only in this area.