FI

leikkaaminen {substantiv}

volume_up
leikkaaminen (även: vähennys, poisto, kampaus, leikkaus)
volume_up
cut {substantiv}
Määrärahojen leikkaaminen tai jäädyttäminen olisi todennäköisesti paljon parempi vaihtoehto.
A money terms cut or a freeze would probably be more appropriate.
Menojen leikkaaminen tekee kipeää, mutta se on ainoa tie takaisin kasvuun ja vakauteen.
Cutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability.
Kustannusten leikkaaminen ja laiminlyönnit olivat syynä kaikkien aikojen suurimpaan ympäristökatastrofiin.
Cost-cutting and cutting corners caused the biggest environmental disaster in history.
leikkaaminen (även: palanen, hitunen, hyvä kauppa)
volume_up
snip {substantiv}

Användningsexempel för "leikkaaminen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishTehokasta voisi olla myös määrien leikkaaminen, kuten esittelijä ajattelee.
A quota reduction such as the rapporteur has suggested could also be effective.
FinnishSikojen kastrointi, häntien leikkaaminen ja hampaiden katkaisu on kiellettävä.
The castration of pigs, bobtailing and the cutting of teeth must be banned.
FinnishMielestäni koulutusmäärärahojemme leikkaaminen on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa.
I think that cutting our budgets on education is a very short-sighted policy.
FinnishMenojen leikkaaminen tekee kipeää, mutta se on ainoa tie takaisin kasvuun ja vakauteen.
Cutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability.
FinnishTarkistus 522 - Alueiden komitea: 102 000 euron leikkaaminen momentilta 1100.
Amendment 522, on the Committee of the Regions: a reduction of EUR 102 000 on item 1100.
FinnishSe voi olla paljon tehokkaampaa, kuin jonkun tuhat euroa ansaitsevan palkan leikkaaminen.
It may well be more effective than cutting the pay of someone who earns EUR 1 000.
FinnishRahan leikkaaminen yhteenkuuluvuudesta ei siksi voi olla mitenkään vaihtoehto.
Therefore, cutting money for cohesion cannot be an option in any way.
FinnishTarkistus 516 - Tilintarkastustuomioistuin: 36 000 euron leikkaaminen momentilta 1100.
Amendment 516, concerning the Court of Auditors: a reduction of EUR 36 000 on item 1100.
FinnishMenojen leikkaaminen ei loppujen lopuksi ole ainoa keino saavuttaa tasapainoinen talousarvio.
Cutting expenditure is not, after all, the only way to achieve a balanced budget.
FinnishTarkistus 514 - Tuomioistuin: 500 000 euron leikkaaminen momentilta 1100.
Amendment 514, concerning the Court of Justice: a reduction of EUR 500 000 on item 1100.
FinnishLopuksi tarkistus 523 - Oikeusasiamies: 11 000 euron leikkaaminen.
Finally, Amendment 523, concerning the Ombudsman: a reduction of EUR 11 000.
FinnishViljelyskelpoiselle maalle myönnettävien tukien leikkaaminen johtuu ennen kaikkea öljykasveista.
The reduction in the requirements for arable crops is principally due to oilseeds.
FinnishTarkistus 520 - Talous- ja sosiaalikomitea: 236 000 euron leikkaaminen momentilta 1100.
Amendment 520, on the Economic and Social Committee: a reduction of EUR 236 000 on item 1100.
FinnishPäästöjen leikkaaminen päästökaupan avulla perustuu olennaisesti siihen, että päästöoikeuksia on vähän.
To achieve emission reductions via trading relies crucially on scarcity of permits.
FinnishToivottavasti varojen tasainen leikkaaminen vihdoin päättyy.
We hope that there will finally be an end to the lawnmower-style trimming.
FinnishVarojen rajoittaminen tai leikkaaminen vaikuttaa kuitenkin selvältä.
Resources do, however, clearly appear to be restricted or limited.
FinnishMaksujen leikkaaminen miljardilla eurolla lisää tässäkin tapauksessa tulevaisuudessa kannettavaa taakkaa.
Taking EUR 1billion from payments, once again, is just a burden for the future.
FinnishSamalla käy ilmi, että eläkeoikeuksien leikkaaminen johtaa pelkästään köyhyyteen tulevaisuudessa.
It has now become clear that skimping on pension rights only leads to poverty in the long run.
FinnishKustannusten leikkaaminen ja laiminlyönnit olivat syynä kaikkien aikojen suurimpaan ympäristökatastrofiin.
Cost-cutting and cutting corners caused the biggest environmental disaster in history.
FinnishTuen leikkaaminen tuhoaisi alan, joka jo nyt on polvillaan.
Cutting this subsidy would destroy an industry already on its knees.