"laajennettava" - Engelsk översättning

FI

"laajennettava" på engelska

FI laajennettava
volume_up
{adjektiv}

laajennettava
laajennettava (även: venyvä)

Användningsexempel för "laajennettava" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishSanoitte, että hallitustenvälisen konferenssin asialistaa olisi laajennettava.
You have talked about extending the agenda for the Intergovernmental Conference.
FinnishSoveltamisala olisi myös laajennettava koskemaan pakollisia sosiaaliturvamaksuja."
The scope should also be extended to compulsory social security contributions'.
FinnishOn myös laajennettava kohdennettujen pakotteiden soveltamista hallinnon edustajiin.
Targeted sanctions against representatives of the regime must also be extended.
FinnishUnionin on myös laajennettava tutkimus- ja kehitysponnisteluja mahdollisimman paljon.
The Union must also expand research and development efforts as much as possible.
FinnishArvoisa puhemies, hallitustenvälisen konferenssin toimeksiantoa on laajennettava.
Mr President, the Intergovernmental Conference mandate needs to be widened.
FinnishUskomme myös, että neuvottelujen asialistaa on laajennettava kansainvälisesti.
We also believe that the scope of the negotiations must be broadened internationally.
FinnishOttakaa kanta tähän asiaa ja sanokaa, että kriisirahastoa on laajennettava.
Take a stance on this point and say that the crisis fund needs to be enlarged.
FinnishDemokraattista keskustelua on laajennettava omiin maihimme ja omiin parlamentteihimme.
The democratic debate must be extended to our countries and to our Parliaments.
FinnishMeidän on laajennettava kaikkien mahdollisuuksia hankkia kokemusta ulkomailla.
We need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
FinnishMeidän on laajennettava joitakin näistä yhtiöistä muualle Euroopan unioniin.
We need to extend some of these companies to the rest of the European Union.
FinnishSiksi olemassa olevia energiatehokkuuteen kannustavia hankkeita on laajennettava heti.
Therefore, existing energy efficiency incentive projects must be expanded at once.
FinnishValitettavasti Mugaben hallituksen vastaisia pakotteita on laajennettava.
Regrettably, it is necessary to extend the sanctions imposed on the Mugabe regime.
FinnishMeidän on laajennettava jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välistä kumppanuutta.
We must enhance the partnership between the Member States and the Union.
FinnishTämä merkitsee sitä, että nykyisiä mekanismeja on kehitettävä ja laajennettava.
This means that existing mechanisms will have to be evolved and widened.
FinnishEdelleen on rakennettava ja laajennettava rakenteita vähemmistöjen tukemiseksi.
In addition, mechanisms for the support of minorities must be established and developed.
FinnishToiseksi, meidän on laajennettava verkostoinfrastruktuuri kattamaan kaikki alueet.
Secondly, we need to extend network-infrastructure coverage to all areas.
FinnishTarkastuksia olisi tehtävä säännöllisemmin ja niiden soveltamisalaa olisi laajennettava.
These checks should be much more frequent and their scope of application extended.
FinnishTätä erinomaista yhteistyötapaa olisi laajennettava jalkapallon lisäksi muillekin aloille.
This excellent way of cooperating should be extended beyond the area of football.
FinnishRangaistuksia on sovellettava nykyistä tiukemmin, ja niiden kohderyhmää on laajennettava.
The penalties must be applied more strictly and the target group must be expanded.
FinnishMeidän on myös laajennettava sopimuksen tärkeän lisäpöytäkirjan ratifiointia.
We must also extend the ratification of the important Additional Protocol to the Treaty.