"kuuma" - Engelsk översättning

FI

"kuuma" på engelska

FI kuuma
volume_up
{adjektiv}

kuuma (även: kiihkeä, kiivas, tulinen, lämmin)
volume_up
hot {adj.}
Tästä jähmettyneestä konfliktista on nyt kuitenkin vaarassa tulla kuuma konflikti.
But that frozen conflict is now in danger of becoming a hot conflict.
Tänä aamuna eräs eläkeläinen soitti minulle Liguriasta ja sanoi: "On hyvin kuuma.
This morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
Se on kuuma aihe, sillä se on synnyttänyt kiihkeitä reaktioita.
It is a hot topic, because it has provoked passionate reactions.
kuuma (även: polttava)
volume_up
fervent {adj.} [gam. mod.]

Användningsexempel för "kuuma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishKysymys, johon meidän olisi keskityttävä, ei ole itse kuuma linja, vaan seuranta.
The issue that we should focus on is not just the hotline itself, but the follow-up.
FinnishTällä hetkellä kuuma linja 116 000 on täysimittaisesti käytössä vain 12 jäsenvaltiossa.
At the moment, the 116 000 hotline is fully operational only in 12 Member States.
FinnishTiedän hyvin, että direktiivi on joissakin jäsenvaltioissa poliittisesti kuuma aihe.
I am very conscious that it has raised the political temperature in a number of Member States.
FinnishJääkausi tai kuuma kausi ei ole juuri nyt asialistallamme: ”Olkaa hyvä ja palatkaa asiaan ikuisuuden päästä”.
Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
FinnishKuuma linja on itsessään pienin osa ongelmaa.
The hotline itself is the least part of the problem.
FinnishVuoden 2008 olympialaisten antamisesta Pekingille on tullut WTO-jäsenyyden tavoin kuuma keskustelun aihe.
The award of the 2008 Olympic Games to Beijing became as acute a topic of discussion as the accession to the WTO is now.
FinnishLopuksi, vahvistetun yhteistyön Pandoran lipas, josta on parhaillaan tulossa todellinen kuuma peruna HVK: ssa.
Lastly, the Pandora's Box of closer cooperation, which is becoming the real issue at the Intergovernmental Conference.
FinnishAihe: Kadonneiden lasten kuuma linja 116 000
Subject: 116 000 Missing children hotline
FinnishArvoisa puhemies, tämän salin ilma ei ole pelkästään erittäin kuuma vaan myös erittäin tukahduttava, ja se vaikuttaa tarkkaavaisuuteen.
Mr President, the air in here is not just very warm, but stifling. It is affecting our concentration.
FinnishEräs kuuma peruna sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan mietinnöstä käymässä keskustelussa oli lähentyminen.
One of the most controversial issues in the debate on this report in the Committee on Social Affairs was the question of convergence.
FinnishHeinäkuun 23. päivänä Korsikassa oli poikkeuksellisen kuuma: 44 astetta, ilma oli hyvin kuiva ja hyvin voimakas širokko-tuuli puhalsi.
On 23 July, in Corsica, the heat was exceptional: 44 degrees, very dry air and a very strong sirocco wind.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, asun paikassa, missä aurinko on polttavan kuuma ja taivaanranta on leveämpi.
Madam President, ladies and gentlemen, my dear friends, I come from a land where the sun beats down and where the horizon is as wide as can be.
FinnishKomissio esitti äskettäin EU:n jäsenvaltioille viimeisen vetoomuksen aktivoida eurooppalainen kadonneiden lasten kuuma linja 116 000 mahdollisimman pian.
The Commission has recently made a final call to EU Member States to activate the European missing children hotline 116 000 as soon as possible.
FinnishIrakin kriisin aikaan kuuma linja Valkoiseen taloon oli toiminnassa kauan ennen kuin oli esitetty minkäänlaista ajatusta soittaa Elysée-palatsiin tai mihinkään muuallekaan.
On the Iraq crisis the hotline to the White House was operative long before there was any thought of calls to the Elysée Palace or anywhere else.
FinnishVuoden 2003 kesä on ollut polttavan kuuma kaikkialla Euroopassa Rovaniemeltä Algarveen, ja helteen seuraukset ovat olleet ennennäkemättömän dramaattisia.
The summer of 2003 has indeed been a real scorcher throughout Europe, from Rovaniemi to the Algarve, and the tragic consequences of this heatwave have been unprecedented.