"kiihtyminen" - Engelsk översättning

FI

"kiihtyminen" på engelska

volume_up
kiihtyminen {substantiv}

FI kiihtyminen
volume_up
{substantiv}

kiihtyminen (även: laajeneminen, yltyminen)
volume_up
escalation {substantiv}
Väkivaltaisuuksien kiihtyminen on näin ollen pysäytettävä mahdollisimman pian.
The escalation of violence therefore needs to be halted as soon as possible.
Imperialistien keskinäisen taistelun kiihtyminen on tukkinut tien Kööpenhaminan kokoukseen.
The road to the Copenhagen Summit is blocked by the escalation in imperialist infighting.
The escalation of violence in Mexico
kiihtyminen
volume_up
intensification {substantiv}

Användningsexempel för "kiihtyminen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishMeidän on pidettävä mielessämme, että kasvun kiihtyminen johtaa kysynnän ja työllisyyden kasvuun.
We must keep reminding ourselves that a stimulation of growth leads to higher demand and higher employment levels.
FinnishM3:n kasvuvauhdin viimeaikainen kiihtyminen selittyy osittain
FinnishJohdanto-osan U perustelukappaleessa ja 15 kohdassa todetaan, että munasarjojen toiminnan kiihtyminen voi itsessään vaarantaa naisten terveyden.
Recital U and paragraph 15 state that ovarian stimulation as such may endanger a woman’s health.
FinnishOn kuitenkin totta, että kehityksen kiihtyminen ja nykypäivän globaalit markkinat ovat muuttaneet näiden ilmiöiden luonnetta.
Having said that, it is true that the acceleration of progress and today's global market have given these phenomena a new face.
FinnishVastustaisimme inflaation lisääntymistä, mutta se ei ole vielä ajankohtaista, vaikka, kuten sanoin, vaarana on inflaation kiihtyminen.
We would be against increased inflation, but that is not yet on the cards although, as I say, the risks will be upside.
FinnishVoimme tässä suhteessa pohtia, pahentaako meneillä olevan vapauttamis- ja yksityistämismenettelyn kiihtyminen tätä tilannetta.
One rightly wonders if speeding up the process of liberalisation and privatisation already under way risks exacerbating the situation.
FinnishKansallismielisyyden kiihtyminen ja kansainvälisen johtajuuden harjoittaminen eivät saa antaa meidän unohtaa köyhyyttä ja syrjäytymistä.
Growing nationalism and our performance of a leading international role must not lead us to disregard poverty and marginalisation.
FinnishAsevarustelun kiihtyminen paikallisella ja alueellisella tasolla samoin kuin sotilasmenojen lisääminen kiihdyttävät maapallon sotilaallistumista.
A renewed arms race at local and regional level, along with an increase in military budgets will mean a remilitarisation of the world.
FinnishFuusio-ostojen kiihtyminen Euroopassa herättää jatkuvasti pohdintoja syntyvien ongelmien sosiaalisesta ja oikeudellisesta ulottuvuudesta.
The acceleration of the process of mergers and acquisitions in Europe is forever prompting us to think about the social and legal aspects of the issues raised.
FinnishNopea kiihtyminen herättää erityistä huolta, ja on ensiarvoisen tärkeää, ettei se pääse vaikuttamaan keskipitkän ja pitkän aikavälin inflaatio-odotuksiin.
This sharp increase is a matter of particular concern and it is essential that it does not affect medium to longer-term inflation expectations.
FinnishKasvuvauhti on niin kova, että sen kiihtyminen voisi tuhota kaikki ne säästöt, joiden saavuttamiseksi muilla talouden aloilla on tehty todella paljon töitä.
The rates are so high that their further growth could destroy all the savings that the other economic sectors have worked very hard to achieve.
FinnishValitettavasti on myös täysin järkevin perustein olettaa, että ilmastonmuutoksen kiihtyminen liittyy kasvihuonekaasupäästöjen erittäin haitallisiin vaikutuksiin.
Regrettably, it is also entirely reasonable to believe that the acceleration of climate change is linked to the very harmful effects of greenhouse gas emissions.
FinnishSähköisten pankkipalvelujen, etämyynnin ja sähköisen kaupankäynnin kiihtyminen aiheuttaa kuitenkin sen, että kotimaan ja isäntämaan välisten erojen merkitys katoaa.
However, the increasing pace of electronic banking, distance selling and electronic commerce will render the differences between home and host rules obsolete.
FinnishTämä kiihtyminen ei kuitenkaan ylitä 1 prosenttia, mikä tarkoittaa lähdettäni lainaten, että noin 3 prosentin suuruista kasvua näyttää olevan mahdotonta saavuttaa vuonna 2003.
This acceleration, however, will not exceed 1%, which means, and I quote, that a rate of growth of around 3% therefore seems impossible to achieve for 2003.