"karkea" - Engelsk översättning

FI

"karkea" på engelska

FI karkea
volume_up
{adjektiv}

karkea (även: kokonais-, kömpelö, huutava, lihava)
volume_up
gross {adj.}
Olisi karkea virhe ajatella, että Iranin toimien vaikuttimena on pelko tai levottomuus.
It would be a gross error to think that Iran is reacting out of fear or alarm.
On kuitenkin tapahtunut karkea yllytys, jota puheenjohtajiston olisi pitänyt omasta aloitteestaan hillitä.
A gross provocation has occurred which the Chair should have taken the initiative to suppress.
Tämä orjuuden nykyaikainen muoto on hirvittävä rikos ja ihmisen perusoikeuksien karkea loukkaus.
This modern form of slavery is a terrible crime and a gross violation of fundamental human rights.
karkea (även: kova, rosoinen, vaikeakulkuinen, karhea)
volume_up
rough {adj.}
Minulla on karkea linja kaikille parlamentin jäsenille.
I draw a rough line for every Member of this House.
Katson aiempien puhujien tavoin, että nykyinen kehys luonnonhaitta-alueiden määrittelyyn on liian karkea.
Like the speakers before me, I, too, think that the current framework for delimiting these areas is too rough and ready.
Hiirtä voidaan käyttää melkein missä tahansa, jopa karkealla puupinnalla tai maton päällä, enintään noin 10 metrin säteellä tietokoneesta.
It can be used just about anywhere, even on a rough wood surface or carpet, up to 30 feet away from your computer.
karkea (även: hankaava, hiova, karski)
karkea
volume_up
brushy {adj.}
Chris De Stoopin kaltaiset kirjailijat ovat osoittaneet meille ihmiskaupan ja pakkoprostituution karkean todellisuuden.
Authors such as Chris De Stoop have shown us the coarse reality of human trafficking and forced prostitution.
karkea
karkea (även: röyhkeä, törkeä)
volume_up
crass {adj.}
karkea (även: tyly, raaka, kylmä, jalostamaton)
volume_up
crude {adj.}
Tämä on karkea ja arvostelukyvytön väline.
This is a crude and indiscriminate instrument.
(FR) Katiforisin mietintö on jäsenvaltioiden talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja koskeva karkea puolustuspuhe.
The Katiforis report is a crude apology for the broad economic policy guidelines of the Member States.
karkea (även: räikeä, huutava)
Unionin monissa jäsenvaltioissa harjoitettu aborttikäytäntö loukkaa tätä oikeutta karkeasti.
Abortion, which is performed in many Union Member States, is a flagrant violation of this right.
karkea (även: karvainen)
volume_up
hairy {adj.}
karkea (även: kova, ankara, julma, karu)
volume_up
harsh {adj.}
karkea (även: tyly, moukkamainen, töykeä, rivo)
volume_up
rude {adj.}
karkea (även: karski, karu, epätasainen, rosoinen)
volume_up
rugged {adj.}
karkea (även: hoitamaton, takkuinen)
volume_up
shaggy {adj.}
karkea (även: outo, kömpelö)
karkea (även: raaka)

Användningsexempel för "karkea" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishMielestäni virhe on yhtä lailla karkea riippumatta siitä, kumpi osapuoli näin olettaa.
I consider this a fundamental error regardless of which side believes it.
FinnishSilloin kun puhutaan politiikasta, minulla ei ole koskaan tapana olla karkea.
It is not in my nature to be insulting when discussing politics.
Finnish   Arvoisa puhemies, olen hyvin pahoillani, mutta pelkään, että minunkin on oltava hieman karkea.
   Mr President, I am very sorry but I am afraid I have to be a little bit churlish as well.
FinnishEdessämme on epätavallinen tavallisen julmuuden vaihe, ihmisoikeuksia koskeva karkea välinpitämättömyys.
What we are looking at is an extraordinary phase of routine horror, a pervasive lethargy about the rights of men.
FinnishOn karkea virhe olettaa, että Lähi-idän konflikti voidaan viime kädessä ratkaista sotilaallisin keinoin.
It is a fundamental error to believe that there can ultimately be a military solution to this Middle East conflict.
FinnishTurkkilaisten mukaan Giauri on ihmisten alapuolella, minkä vuoksi se on erityisen karkea ja rasistinen loukkaus Turkin kielessä.
In the Turkish mind a giaour is considered to be subhuman, which makes it the most offensive racist insult in the Turkish language.
FinnishUudessa sopimuksessa on myös myönteisiä kohtia, ja olisi karkea poliittinen virhe pyyhkiä tämä uusi sopimus noin vain pöydältä.
The new Treaty also contains upbeat points, and it would be a serious political mistake simply to wipe this new Treaty off the table.
FinnishMielestäni yhteistyöhön olisi sisällyttävä seuraavaa: laaditaan ja esitetään hienotunteinen – ei karkea eikä raaka – suunnitelma Lähi-idän demokratisoimiseksi.
I believe that this would involve the following: a sensitive, rather than blunt and brutal, drawing up and presentation of its proposed plan for the democratisation of the Middle East.
FinnishKolmas vaara on, että laaditaan yleinen perusoikeuskirja, joka on karkea keskiarvo ja joka lopulta heikentää edistettäviä ihmisoikeuksia, joita eri maissa on jo saavutettu.
The third danger is that it may become a general Charter containing a loose set of average values, a mechanism for subverting the advanced human rights which have been acquired in various countries.