"kannattaja" - Engelsk översättning

FI

"kannattaja" på engelska

volume_up
kannattaja {substantiv}

FI kannattaja
volume_up
{substantiv}

kannattaja
volume_up
supporter {substantiv}
Euroopan parlamentti on aina ollut Barcelonan prosessin vankkumaton kannattaja.
The European Parliament has always been a strong supporter of the Barcelona Process.
Olen vapaaehtoisten sopimusten vankkumaton kannattaja.
I am a passionate supporter of voluntary agreements.
Olen vannoutunut sosiaalisen Euroopan ja työsuojelun kannattaja.
I am a firm supporter of social Europe and of the protection of employees from hazards at work.
kannattaja (även: puoltaja)
volume_up
advocate {substantiv}
Ne, jotka tuntevat minut, tietävät, etten ole geenitekniikan varaukseton kannattaja.
Those who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
I am no advocate of protectionist policies.
(DE) Arvoisa puhemies, olen innokas yhteisön kannattaja ja niin Euroopan perustuslain kuin Lissabonin sopimuksenkin puolestapuhuja.
(DE) Mr President, I am an enthusiastic pro-European and advocate of a European constitution as well as the Treaty of Lisbon.
kannattaja (även: fani, ihailija, viuhka, tuuletin)
volume_up
fan {substantiv}
Minä en ole globalisaation kannattaja, totean vain, että se on täällä emmekä me voi rajoittaa sitä.
I am not a fan of globalisation, I am simply saying that it is there, we cannot constrain it.
Se on kiistatta erittäin maukas ruokavalio, ja näette koostani, että olen sen innokas kannattaja.
It is without doubt a very tasty diet, and you can see by the size of me that I am a very big fan of it.
En kannata itse hiiltä enkä ole ydinvoiman kannattaja, mutta meillä on oltava mahdollisimman laaja valikoima energialähteitä.
I for my part am not a fan of coal, I am not a fan of nuclear, but we need to have the broadest possible range of energy sources.
kannattaja (även: riippuvainen, fani, intoilija, addikti)
volume_up
addict {substantiv}
kannattaja (även: puoltaja)
volume_up
adherent {substantiv}
kannattaja (även: puolestapuhuja)
volume_up
advocator {substantiv}
kannattaja
volume_up
booster {substantiv} [USA]
kannattaja
volume_up
endorser {substantiv}
kannattaja (även: tukija, seuraaja)
volume_up
follower {substantiv}
I am not a Chávez follower.
Hänen kannattajansa hyökkäsivät rauhallisten mielenosoittajien kimppuun poliisin katsoessa vierestä.
At the beginning of this month, peaceful demonstrators were attacked by his followers while the police looked on.
Samalla on käynyt ilmi, että separatistinen kapinallisjohtaja Aslan Mashadov ja hänen kannattajansa ovat menettäneet kansalaisyhteiskunnan kannatuksen suurelta osin.
At the same time, it has also emerged that the separatist rebel leader, Aslan Maskhadov, and his followers, have lost the better part of the support of civil society.
kannattaja (även: tukija, kaveri, ystävä, suosija)
volume_up
friend {substantiv}
kannattaja (även: partisaani, sissi, puoluepukari, pertuska)
volume_up
partisan {substantiv}
kannattaja (även: asiakas, tukija, rakennuttaja, kanta-asiakas)
volume_up
patron {substantiv}
kannattaja (även: edustaja)
volume_up
proponent {substantiv}
Parlamentti on ollut ja on edelleen EU:n voimakkaan ulkopolitiikan vankka kannattaja.
Our Parliament was and is the strong proponent of strong EU foreign policy.
Olen Internetin riippumattomuuden vannoutunut kannattaja.
I am a committed proponent of net neutrality.
Olen vapaakauppasopimusten vankka kannattaja.
I am a strong proponent of FTAs.
kannattaja (även: avustaja, hetki, kakkonen, sekunti)
volume_up
second {substantiv}

Användningsexempel för "kannattaja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishMainitsen aivan aluksi sen, että olette Lissabonin sopimuksen innokas kannattaja.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
FinnishOlen eläinsuojelun kannattaja ja väitän: eläinten kasvattajat ovat myös sitä.
I am in favour of animal welfare, and let me assure you that farmers are too.
FinnishEn ole Miloševićin kannattaja: hän oli pahaa tarkoittava ja häijy kommunisti.
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
FinnishHelmikuun 26. päivänä ammuttiin Turkin työväenpuolueen EMEPin kannattaja.
On 26 February, an activist of the EMEP, the Turkish Labour Party, was shot.
Finnish. - (EN) En ole yhteisen maatalouspolitiikan innokas kannattaja.
President-in-Office of the Council. - I am not among the greatest defenders of the CAP.
FinnishOlen nyt ja jatkossa liittovaltion kannattaja sanan parhaassa merkityksessä.
I am, and I will remain, a federalist in the best sense of the word.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, nykyään ei ole helppoa olla intohimoinen Eurooppa-hankkeen kannattaja.
(DE) Madam President, it is not easy these days to be a fervent pro-European.
FinnishOlen poliisiyhteistyön varaukseton kannattaja - kuten kuka tahansa järkevä ihminen nykyään.
I am all in favour of police cooperation - any sensible person would be in this day and age.
FinnishHän on innokas EU:n kannattaja, vaikka hän onkin tyytymätön EU:n politiikkaan, ja täysin syystä.
He is an enthusiastic European, but is dissatisfied with European politics - and rightly so.
FinnishOlen sitoutunut Euroopan unionin kannattaja enkä voi antaa hyväksyntääni uudelle Euroopan komissiolle.
As a committed pro-European, I cannot give my approval to the new European Commission.
FinnishMinäkin tunnustan syyllisyyteni: olen lähinnä opt-in-järjestelyn kannattaja.
I confess that I tend to favour an opt-in solution.
FinnishTe väitätte vastustavanne sotaa, mutta ette ole ensimmäinen voimakeinojen kannattaja, joka niin väittää.
You say that you are against war, but you would not be the first warmonger to swear that.
FinnishArvoisa puhemies, minähän olen hajauttamisen kannattaja ja pidän sen vuoksi hajauttamista myönteisenä.
Mr President, in principle, I am all in favour of decentralisation.
FinnishOnko Sir Brittan hänen mielestään valtiojohtoisuuden kannattaja?
Would he regard Sir Leon Brittan as dangerously 'dirigiste'?
FinnishOn selvää, että hän on vihreän budjetin kannattaja ja että hän suhtautuu myönteisesti ympäristöasioihin.
Clearly she is all in favour of a green budget and looks kindly on matters of the environment.
FinnishEn ole kuitenkaan sääntelemättömän maailmanlaajuistumisen kannattaja.
Nonetheless, I am against unregulated globalisation.
FinnishOlin vannoutunut liittovaltion kannattaja jopa silloin, kun tšekit ja slovakit muodostivat yhden valtion.
I was a committed federalist even in the period when the Czechs and Slovaks shared the same state.
FinnishMeillä saa jokainen puhua, riippumatta siitä, onko hän talousarvion vastuuvapauden kannattaja vai vastustaja.
In our group anyone can speak, whether they support or oppose granting discharge on the budget.
FinnishArvoisa puheenjohtaja Prodi, olette epäilemättä Euroopan unionin sosiaalisen markkinatalouden kannattaja.
Mr Prodi, are you - I am sure you are - in favour of the European Union as a social market economy?
FinnishHaluan sanoa tämän niille, jotka luulevat, että on puhuttava vain yhtä kieltä ollakseen kulttuurin kannattaja.
I say that for the benefit of those who think one only needs to speak one language to be cultured.