FI iskeä
volume_up
[isken|iskenyt] {verb}

1. allmänt

Tämä pandemia voi iskeä voimakkaasti myös köyhiin maihin.
This pandemic could hit the poorest countries hard as well.
Tämä tauti olisi voinut iskeä missä Euroopan maassa tahansa, ja se voi iskeä uudelleen milloin tahansa tulevaisuudessa.
This blight could have appeared in any European country and could still hit at any time in the future.
Pitää voida iskeä sinne mihin sattuu.
One has to be able to hit where it hurts.
iskeä (även: lyödä, murjaista)
iskeä
iskeä (även: humauttaa, hässiä)
iskeä
volume_up
to bop {vb} [vard.]
Täällä toisen niistä tavoitteena on iskeä kiilaa osapuolten väliin.
Here, the objective of one of them is to drive a wedge between the two parties.
Sallikaa minun todeta ryhmäni puolesta, että joka ikinen ryhmäni jäsen on kiihkeä EU:n kannattaja, eikä meidän pitäisi iskeä kiilaa eurooppalaisten välille, ei Italiassa eikä Euroopassa.
Let me say, on behalf of my group, that every single member of our group shares the passion for Europe, and we should not drive a wedge between Europeans, neither in Italy nor in Europe.
iskeä (även: lyödä, juntata)
iskeä

2. sport: "palloa"

3. vardagligt

iskeä (även: lyödä)
volume_up
to boff {vb} [USA] [vard.]
Kun Eurooppa yrittää kieltää tai rajoittaa muiden demokraattisten maiden perinteitä, hyvä tahto saattaa myöhemmin iskeä omaan nilkkaan.
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
iskeä (även: pokata)
volume_up
to pick up {vb} [vard.]

Användningsexempel för "iskeä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishEpäilen tehoa, koska ne saattaisivat iskeä meihin enemmän kuin kohdemaihin.
I am sceptical about using force, as it might hurt us more than it hurts them.
FinnishJa me tiedämme, että terrorismi on sokea ja että se voi iskeä missä ja milloin tahansa.
We know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
FinnishMeidän ei pidä ruveta hysteerisiksi ja iskeä sen takia, että menettely on luotu.
We must not become hysterical and start striking out because a procedure has been instituted.
FinnishJos kuitenkin tyydymme pelkkiin sanoihin, hyökkääjä voi taas iskeä.
If we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
FinnishSiitä vain, herra Santer, toimikaa ja älkää tällä kertaa epäröikö iskeä kovaa!
So go ahead, Mr Santer! Do not hesitate to be ruthless this time!
FinnishTällä he osoittavat haluavansa iskeä demokratian tärkeimpiin pilareihin.
In doing so, they are showing their determination to attack the main pillars of democracy.
FinnishYhdysvalloilla on siis oikeus puolustautua ja iskeä takaisin.
It therefore has the right to defend itself; it has the right to respond.
FinnishEmme halua iskeä päätämme seinään, vaan haluamme edelleen työskennellä yhdessä budjettivaliokunnan kanssa.
We should far rather continue to work in harmony with the Committee on Budgets.
FinnishMikä tahansa lyönti voidaan kuitenkin iskeä taistelussa tätä uutta pankkisalaisuuden hirviötä vastaan.
However, any blow can now be struck in the fight against this new Hydra of banking secrecy.
FinnishTiedämme jo suunnitelmista iskeä Genovaan, Pariisiin ja muualle.
We already know of plans to attack Genoa, Paris and elsewhere.
FinnishNe todistavat, että terrorismi voi iskeä missä päin maailmaa hyvänsä tuhoisin seurauksin.
These attacks are proof that terrorism can strike in any part of the world and have disastrous consequences.
FinnishLuonnonkatastrofit voivat iskeä mihin tahansa maahan maailmassa.
Natural disasters can affect any country in the world.
FinnishOn toivottava, että Ukraina ei ole Georgian jälkeen seuraava valtio, johon Venäjä voi iskeä julmasti.
It is to be hoped that Ukraine will not be the next state, after Georgia, upon which Russia will be able to inflict brutal aggression.
FinnishSen sijaan ei ole hyväksyttävää käyttää uskontoa tekosyynä hyökätä ihmisten kimppuun ja iskeä kouluihin, moskeijoihin tai kirkkoihin.
What is not acceptable is to use religion as an excuse to attack people, schools, mosques or churches.
Finnish8:04 Tottakai rikolliset voivat iskeä takaisin.
FinnishEdessämme on sellaisten toimien ja aloitteiden eskalaatio, joiden tarkoituksena on iskeä vapautemme perusperiaatteita vastaan.
We are faced with an escalation of actions and initiatives whose purpose is to strike at the basic principles of our freedom.
FinnishKöyhyys voi iskeä keneen tahansa.
FinnishEpäilemättä voimme kaikki sopivasti juuri joulun alla iskeä TACien ja kiintiöiden kimppuun, ja tästä saamme sopivan aloitteen siihen.
No doubt we will all have the usual shoot-out just before Christmas on TACs and quotas and we can see the lead into that coming along.
FinnishJos haluamme todellakin iskeä ongelman ytimeen, meidän on tarkasteltava käsitettä, jota nimitätte osakasdemokratiaksi.
If we really want to strike at the heart of the problem, we shall have to examine the concept that you have described as the 'shareholding democracy'.
FinnishEro on siinä, että olisimme joulukuussa 1995 voineet iskeä nyrkkiä pöytään ja että nyt meidän täytyy tyytyä vastalauseeseen paperilla.
The difference is that in December 1995, we could have thrashed things out around the table and now, all we can do is make a protest on paper.