"huiputtaa" - Engelsk översättning

FI

"huiputtaa" på engelska

FI huiputtaa
volume_up
[huiputan|huiputtanut] {verb}

huiputtaa (även: huijata)
huiputtaa (även: huijata)
huiputtaa (även: huijata, puliveivata)
volume_up
to snow [snowed|snowed] {vb} [USA] [vard.]
Voitte tietenkin huiputtaa omia kansalaisianne ja olla kysymättä heiltä, mitä he ajattelevat super-EU:n rakentamisesta, mutta ennemmin tai myöhemmin tämä hanke romahtaa.
Of course, you can trick your own peoples by not even asking them what they think about the construction of a super-EU, but sooner or later this project will crumble to dust.
huiputtaa (även: kieroilla, kiemurrella, lusmuilla)

Användningsexempel för "huiputtaa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishMitä tulee ihmisoikeuksiin, joista olen kuullut puhuttavan, älkäämme antako huiputtaa itseämme.
As for the human rights I have been hearing about, let us not delude ourselves.
FinnishKansainvälinen yhteisö ei enää aio antaa huiputtaa itseään tällä tempoilevalla prosessilla.
The international community is not going to be fooled anymore by this stop-go, stop-go process.
FinnishVoiko Strasbourgin kaupunkia kuitenkaan syyttää siitä, että se yritti huiputtaa Euroopan parlamenttia?
Then again, who can blame the City of Strasbourg for trying it on with the European Parliament?
FinnishÄlkää antako autonvalmistajien huiputtaa itseänne!
Do not be fooled by the car manufacturers!
FinnishEmme saa antaa elpymisen huiputtaa itseämme.
FinnishMeidän ei pidä huiputtaa talous- ja rahaliiton tavoitteiden osalta ja alistaa sitä pelkälle markkinalogiikalle.
We must not play fast and loose with the objectives of Economic and Monetary Union, and must subject it only to the logic of the market.
FinnishNäillä hyvillä aikeilla saatetaan huiputtaa ihmisiä, erityisesti nyt, kun vaikuttaa siltä, että puitedirektiiviluonnos on hylätty.
These good intentions may fool people, especially when the draft framework directive now seems to have been abandoned.
FinnishJopa komissio tietää, että se on naurettavaa, ja yrittää huiputtaa parlamenttia luomaan ennakkotapauksen, millaisena me nyt tarkastelemme tilannetta.
Even the Commission knows that it is ridiculous, and is trying to dupe Parliament, to create a precedent, and that is how we too see things.
FinnishEU paljastaa tällä tavalla todelliset kasvonsa puhtaasti taloudellisena yhteisönä, joka huiputtaa sosiaalisesti heikossa asemassa olevia vähäisin tai tyhjin lupauksin.
The EU is showing its true colours here as a purely economic community that fobs off the socially disadvantaged with peanuts and empty words.
FinnishÄlkäämme antako huiputtaa itseämme: monet niistä, jotka sanovat täällä haluavansa kansalaisten osallistuvan, haluavat todellisuudessa vain hämmentää heitä ja jarruttaa Eurooppaa.
Let us not be fooled: many who say here that they want to include citizens in truth merely want to confuse them and obstruct Europe.
FinnishVoin vakuuttaa teille, että lainausmerkkeihin sijoitettu teksti oli asian kannalta oikein, mutta en käyttänyt sanaa "huiputtaa", kuten yksi jäsen väitti.
I can assure you that what they included in quotation marks was true, but the words that were used here by one of the Members about you being 'duped' are not words that I used.
Finnish(EN) Arvoisa pääministeri Sócrates, olette osa tätä suurta petosta: pyrkimystä huiputtaa brittejä, ranskalaisia ja hollantilaisia hyväksymään sopimus ilman kansanäänestystä.
Mr Sócrates, you are part of this great deception: the attempt to hoodwink the British, the French and the Dutch into accepting a treaty without a referendum.
FinnishHänelle ei saisi jättää sellaista epäilystäkään, että kansainvälistä yhteisöä voisi huiputtaa puheilla rauhasta, kun todellisuudessa paikan päällä vallitsee yhä suurempi sorto.
He should be left in no doubt that the international community will not be taken in by talk of peace when the reality on the ground is ever greater repression.
FinnishArvoisa Mariann Fischer Boel, viininmyyjät, jotka tukemanne valinnan mukaisesti asettavat voitot laadun edelle, eivät saa enää huiputtaa kuluttajia.
We should no longer allow consumers to have the wool pulled over their eyes by wine merchants who have chosen to put profit before quality, a choice that you are supporting, Mrs Fischer Boel.